• Se även:
  • Inställningar:
   • Klicka på ord:

   • Senaste sökningar:
    • Se alla
  • Länkar:
På den här sidan: a, à, å

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
SvenskaEngelska
a a
  A
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Matchande uppslagsord från andra sidan av ordboken.
Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
A,
a
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first letter of alphabet)A, a ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There are two a's in the name "Anna".
 Det finns två a:n i namnet Anna.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grade)A ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mellan 1994 och 2011 i Sverige)MVG ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mellan 1963 och 1994 i Sverige)5 ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I got an "A" in my history test.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: note)A ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The song begins on an A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: key) (A-dur, A-moll)A ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood type) (blodgrupp)A ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My blood type is A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(indicating a subdivision)a ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What's the answer to question 3a?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicating house number) (husnummer)A ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Who lived at 221A Baker Street?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Sammansatta former:
EngelskaSvenska
a cappella advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Italian (sing: without instruments)a cappella advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 The piece is usually orchestral but they performed it a cappella.
a cappella adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Italian (singing: no instruments)a cappella adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Gregorian chant is usually a cappella singing.
a fortiori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin (argument: stronger reason) (latin, formell)a fortiori advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  med nödvändighet prep + s
a la,
à la
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Gallicism (in the style of) (franska)à la preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 He swears a lot when he's angry, a la Gordon Ramsay.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)à la carte advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)à la carte adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
a posteriori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law, logic: from experience) (formell)a posteriori advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  från erfarenhet prep + s
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hypothetical, deductive) (formell)a priori adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hypotetisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
a priori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by deduction) (formell)a priori adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted without question) (formell)a priori adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  allmänt vedertagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
initialism (also known as) (förkortning)a.k.a., aka advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  även känd som, även kallad advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  alias advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was a 19th-century American outlaw.
ah interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing surprise)å, åh interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  o, oh interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  åhå interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
ah interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing sympathy)å, åh interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Your father died? Ah, I'm sorry to hear that.
on behalf of [sb/sth],
on [sb/sth]'s behalf,
also US: in behalf of [sb/sth],
in [sb/sth]'s behalf
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in place of [sb])å ngns vägnar prep + s
  för ngns skull prep + s
Anmärkning: "On behalf of, on sb/sth's behalf" is currently much more common than "in behalf of, in sb/sth's behalf."
 I'm phoning on behalf of my daughter, who has lost her voice. The millionaire sent somebody to bid on the painting on his behalf.
by contrast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the other hand)däremot advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  å andra sidan advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  i kontrast prep + s
 I'm always late but you, by contrast, are always on time.
contrariwise advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the contrary)tvärtom advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  å andra sidan advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
conversely advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in other direction)å andra sidan uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  tvärtemot, tvärt emot advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  motsatt, omvänt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
creek nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (stream) (litet vattendrag)bäck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (medelstort vattendrag)å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (stort vattendrag)flod ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The children waded across the creek to get to the apple tree.
dole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (unemployment benefit) (formell)arbetslöshetsunderstöd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)a-kassa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)arbetslöshetskassa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Some people are on the dole for mental health issues.
fade in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (appear gradually on screen)tona in ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt, slang)fade:a in ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 As the scene fades in, we hear rain pattering on a roof.
gee interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, informal, dated (expressing enthusiasm)å, åh interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Gee! That'd be great if you'd help me out!
gill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (stream)bäck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
in contrast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the other hand)å andra sidan advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  däremot advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Canada, in contrast, is a net energy exporter.
menage à trois,
ménage à trois
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
Gallicism (threesome)trekant ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (franska)menage à trois uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 She shares her apartment with her husband and another man. That's an interesting menage à trois.
message vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (send an nstant message to)skicka ett snabbmeddelande, skicka ett direktmeddelande v uttr
  skriva ett snabbmeddelande, skriva ett direktmeddelande v uttr
  (slang, vardagligt)sms:a vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (slang)messa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I have my computer here. Let me message her and see what she says.
model child nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child: well behaved) (bildlig)ängel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lydigt barn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  A barn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I was a model child. I got good grades and never gave my parents any trouble.
O interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" literary (exclamation: oh)Å! Åh! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  O! Oh! interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 O Fate! Why hast thou abandoned me?
oh interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise)åh, å interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  oj, oj då interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  jaså interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (purpose)å preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 He's here on business.
 Han är här å tjänstens vägnar.
 Han är är för affärer.
rivulet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small stream)å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ström ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bäck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
RSVP,
R.S.V.P.
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
initialism (invitation: please reply) (förkortning: om svar anhålles)o.s.a uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
runlet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrow stream)bäck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rännil ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
runnel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small stream)rännil ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  liten ström ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
sight-read [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (script: read unprepared)läsa oförberedd vtr + adj
  läsa a prima vista vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
sot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, dated (alcoholic, drunkard)fyllbult ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  alkoholist ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ironisk)a-lagare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
stream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small river) (liten eller mellanstor)å ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (liten)bäck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A stream flows behind their house.
 En å flyter bakom deras hus.
text [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (send an SMS message to) (vardaglig)sms:a vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (slang)messa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I'll text you later to arrange a time to meet.
text viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (send SMS messages) (vardaglig)sms:a vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (slang)messa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The teacher struggled to stop his students texting in class.
That's a wrap,
It's a wrap!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
figurative, slang (the job is finished) (vardagligt)då var det klappat och klart interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  (vardagligt, inlånat)that's a wrap interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 "That's a wrap," the boss announced, at the end of the project.
uh interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing uncertainty)äh, ä interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Uh, I'm not sure where we are now; do you think we should turn left or right here?
vicarious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (experienced through [sb] else) (formell)som upplevs å någon annans vägnar uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  (förmedlad)indirekt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 People get a vicarious pleasure out of becoming scared when they watch horror movies.
wino nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (homeless alcoholic) (vardagligt, generell)alkis ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hemlös alkoholist ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fyllo ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)a-lagare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
workfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (government benefits scheme)system för arbetslösa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (specifik)a-kassa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Matchande uppslagsord från andra sidan av ordboken.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Matchande uppslagsord från andra sidan av ordboken.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:


Forumdiskussioner med ord(en) "a" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'a'.

På andra språk: Spanska | Franska | Portugisiska | Italienska | Tyska | Nederländska | Polska | Rumänska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.