WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.sound, noise
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual noise)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I heard a sound.
 Am auzit un zgomot.
 Am auzit un sunet.
noise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I heard a faint noise at the door.
 Am auzit un zgomot uşor la uşă.
pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound: tone)zgomoz, sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The pitch of a siren is usually sharp.
 De obicei, sunetul sirenei este foarte ascuţit.
chime nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (sound of bells)dangăt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The chime of the church bells on a Sunday morning is a familiar sound in our village.
tinkle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jingling sound) (ca de clopot)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The tinkle of bells can be heard all over the city in the weeks before Christmas.
bruit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (noise, rumour)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
loudness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relative volume) (sunet)volum s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sonor, sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  forță, intensitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The loudness of the speakers can be adjusted using the volume control.
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden loud sound)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Everyone jumped in surprise at the trumpet blast.
 Toată lumea a fost surprinsă de sunetul trompetei.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird sound) (păsări)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You can hear the call of an owl from my bedroom.
 Poţi auzi sunetele făcute de bufniţă de la mine din dormitor.
sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: mechanical vibrations)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Sound is the vibration of a substance such as air, water, or other material.
 Sunetul este o vibrație a unei materii precum aerul, apa, etc.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tone, note)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The telephone's ring is loud.
 Telefonul are un sunet foarte puternic.
tone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality of a sound)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tonalitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The trumpet had a beautiful tone.
jar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (noise)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The jar of the door as it scraped over the floor was really annoying.
strains of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sound: of music)sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  acord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We could hear the distant strains of a guitar.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: right to left)volum s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  nivel de sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Tim adjusted the balance on his car stereo.
 Tim a reglat volumul la casetofonul maşinii.
blare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud noise)sunet strident s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  vacarm s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
bugle call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military signal, tune) (sunet de trompetă pentru semnal militar)sunet de trompetă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Reveille is a famous bugle call that wakes up military personal at dawn.
clop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound made by horse's hooves)sunet de copite s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tropot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
euphony nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (harmonious sound)eufonie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sunet armonios s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
footfall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of footsteps)sunet de paşi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tropăit de paşi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
footstep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of stepping foot)pas s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  sunet de paşi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
glottal stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phonetics: throaty speech sound)sunet glotal, sunet oclusiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Glottal stops are a lot commoner in English speech than most people realize.
gobble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (throaty sound made by a turkey)sunet scos de curcan s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The barn was quiet except for the turkey's gobble.
knell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ringing bell)sunet de clopot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
make a sound v (utter a noise)a scoate un sunet loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Don't make a sound until he's gone - I don't want him to know we are here.
make a sound v (create a noise)a scoate un sunet loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The cat makes a sound like a crying baby to attract its owner's attention.
muted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (electronics: no sound) (electronice)fără sunet loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I can't hear the TV because it's muted.
peal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud ringing of bells)sunet de cloplote / clopoţei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The peals could be heard throughout the entire town.
plump advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a heavy drop)a cădea cu un sunet greoi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The stone went plump into the water.
rasping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (harsh grating noise)sunet aspru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of ringing)sunet de clopoțel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The class starts at the ring of the bell.
 Ora a început la sunetul clopoțelului.
ringtone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telephone's ringing sound)sunet de apel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I have my ringtone set to a Beyonce song.
sampling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (music technique)redare de mostre de sunet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The DJ often uses sampling.
scraping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of [sth] being scraped)sunet rezultat în urma răzuirii expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
sibilant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linguistics: consonant with a hissing sound)consoană sibilantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sunet siflant s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
silencer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device that quietens gunshots)amortizor de sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The gangster used a silencer on his gun, so no one heard the shot.
sound effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (noises reproduced artificially)efect de sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A good action movie needs excellent sound effects.
sound mixer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who records film sound)inginer de sunet s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Most professional sound mixers do their work with computers these days.
sound mixer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deck or console for mixing sound)mixaj sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  consolă pentru mixaj sunet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sound recorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who records film sound)inginer de sunet s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He worked at the studio as a sound recorder and made good money doing so.
sound recording nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soundtrack, auditory reproduction)înregistrare de sunet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This sound recording of the band was made in 1940.
sound system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (equipment for playing music)sistem de sunet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
soundless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (silent)silențios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără sunet loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
squeal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (noise)schelălăit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sunet ascuţit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Linda realised it must be breaktime when she heard the laughter and squeals of children coming from the playground.
surround sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (multi-speaker stereo system)sistem de sunet stereo s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Home cinema systems are equipped with surround sound features.
syncope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (omission of sound, letter) (omiterea unei litere)sincopă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  omitere a unui sunet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
throbbing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rhythmic sound)sunet ritmic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There was a curious throbbing coming from inside the box.
ting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light metallic sound)sunet metalic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The bell made a ting when John brushed it.
tintinnabulation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pealing of bells)sunet de clopote s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  clinchet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
tocsin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alarm, warning sound) (clopot)alarmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sunet de avertizare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sunet' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sunet'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.