WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.sombre, dark, gloomy
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
somber (US),
sombre (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: grave, serious) (persoană)sombru, sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  grav adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  serios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She looked so somber that I asked her what was wrong.
glum adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (miserable)lugubru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Despite the sunny weather, the children looked glum.
drear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." poetic (dreary)trist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  mohorât adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
lugubrious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gloomy)lugubru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sinistru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
glumly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (miserably)lugubru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  sumbru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Fiona shook her head glumly and said, "I don't want to go."
somberly (US),
sombrely (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(without humor, seriously)sumbru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  posomorât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
bleak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (prospect: grim, joyless)sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  întunecat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  mohorât adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The financial future of the company looked bleak.
 Viitorul financiar al companiei arăta sumbru.
somber (US),
sombre (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(mood: seriously, gloomy) (dispoziţie)sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  posomorât, trist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 What's put you in such a somber mood this morning?
negative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, attitude: pessimistic) (persoană, atitudine)pesimist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  negativist, sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 John's attitude is so negative, it affects his co-workers.
pessimistic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outlook: expecting the worst)pesimist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her pessimistic attitude ensured the project was doomed to fail.
gloomy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mood: sad, pessimistic)deprimant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  trist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Rachel didn't like the play because it was so gloomy; everyone died in the end. The outlook for the company is gloomy after the latest scandal.
 Lui Rachel nu i-a plăcut piesa pentru că era prea tristă; la sfârșit toată lumea a murit.
 În urma celui mai recent scandal, viitorul companiei este sumbru.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gloomy)sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  grav adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The death in the family led to a discussion of some heavy issues.
grim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unpleasant)sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The food they serve in the school cafeteria is grim.
murk,
mirk
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
archaic (murky)întunecat, întunecos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  înnegurat, sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
gloomily advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (depressingly)posomorât, trist, mâhnit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  sumbru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
grimly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somberly, unhappily)sumbru adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  solemn, serios adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  posomorât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sumbru' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sumbru'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.