WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.amount, sum
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total, aggregate)sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  total s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The sum of two plus two is four.
summation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total sum)însumare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Check the summation again; the numbers seem too low.
amount nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum total)total s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The amount on the bill was more than he expected.
 Totalul de pe nota de plată s-a ridicat la mai mult decât se aştepta.
value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (price)sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  preț s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We've priced the table at a value of a hundred and fifty pounds.
 Am stabilit prețul mesei la suma de o sută cincizeci de lire sterline.
figure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of money)sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I am not sure how much to charge, but I have a figure in mind.
 Nu ştiu cât să-i cer, dar am o sumă în minte.
quantum,
plural: quanta
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(amount)cantitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  nivel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quantity of money)sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It was a large sum and Rachel realised she would have to borrow some money from the bank to pay it.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
amount nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan: principal plus interest) (împrumut)sumă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The amount to be repaid was more than he had expected.
 Suma pe care trebuia să o achite era mai mare decât se aştepta.
money nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a sum or amount)sumă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 How much money is it? Three hundred dollars!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money) (informal)bănet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă frumușică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
accrual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] accumulated)acumulare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bunuri/lucruri acumulate s.n.pl.
  sumă acumulată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The accrual of interest on the loan now exceeds $5,000.
 Sumele acumulate cu titlu de dobânzi la împrumut depășesc acum 5.000 de dolari.
amount due nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum of money owed)suma de plată
 The amount due is $45.
appropriation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (funds set aside)credit bugetar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă alocată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
blank check (US),
blank cheque (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (offer: any amount)cec semnat în alb s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sumă nelimitată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My uncle is effectively giving us a blank cheque for any amount we might need.
chicken feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (money: insignificant amount)sumă foarte mică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 To a millionaire, ten dollars is chicken feed.
defalcation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money embezzled)sumă delapidată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bani sustraşi s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
expenditure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount spent)sumă cheltuită expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  cheltuială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The company's £10,000 expenditure on a marketing campaign paid off when it brought them hundreds of thousands in business.
gross amount nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total amount before deductions)sumă brută s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
large sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable amount of money)sumă mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His grandfather died and left him a large sum of money.
lump sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money: one-off payment)sumă forfetară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sumă de bani ca plată unică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You can get your lottery winnings as a lump sum or in annual payments. She paid off her debts in one lump sum.
lump-sum adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (payment: one-off) (finanțe)sumă forfetară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Your family will receive a lump-sum payment in the event of your death.
 Familia va primi o sumă forfetară în cazul decesului dumneavoastră.
mite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small sum)sumă neînsemnată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sumă modestă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mărunțiș s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Everyone gave their mite to the good cause.
net nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profit) (adj. substantivizat)sumă netă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The business's net was too low to attract investors.
numbering preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (amounting to a total of)însumând adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  atingând suma / cifra de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
odd lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock trading: non-standard amount)sumă atipică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are a few odd lots on offer, but nothing substantial.
overdraft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking)sumă extrasă fără acoperire expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I only have $5 left in my account; I'll have to use my overdraft to pay my bills between now and payday.
pittance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trivial amount of money)sumă derizorie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The underpaid hotel staff worked for a pittance.
proceeds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money raised)sumă strânsă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  profituri, câștiguri s.n.pl.
 All proceeds from the sale will go to charity.
 Toată suma strânsă din vânzări va fi donată la fundații caritabile.
refund [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (return a sum to)a da o sumă de bani înapoi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a returna banii loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The shop refunded the unhappy customer his fifty pounds.
 Magazinul i-a dat cele cincizeci de lire înapoi clientului nemulțumit.
right amount nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate sum of money)suma potrivită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Were you paid the right amount of money?
sixpence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of money: six pennies)sumă de șase peni s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
sum of money nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of money)sumă de bani s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Three trillion dollars is an enormous sum of money, even for the government.
underbid,
underbid [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(bid a lower amount than)a paria mai puţin loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a licita o sumă mai mică vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sumă' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sumă'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.