WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.pile, crowd, heap
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
a world of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a great amount of [sth](figurat)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  munte s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 There is a world of difference between their politics.
a wealth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant amount of [sth](figurat)mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă, sumedenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  droaie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's a wealth of reasons why you should stay.
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass: of hair, etc.)grămadă, masă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  pâlc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tufă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Allison removed a clump of hair from the drain.
 Allison a scos o grămadă de păr din scurgere.
cluster nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group)mănunchi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grup, ciorchine s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă, grămăjoară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Next to the gate was a cluster of lush plants.
 Lângă poartă era un mănunchi de vegetație luxuriantă.
heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound)morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  teanc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The worker piled a bunch of rocks into a heap.
 Muncitorul a adunat pietrele într-un morman.
mass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large quantity)masă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The machine was really just a mass of parts.
 Mașinăria era doar o masă de componente.
mound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile: dirt and debris)morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  teanc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The archaeologist found a mound that might contain a grave in a farmer's field.
 Arheologul a găsit un morman, ce ar putea conține un mormânt, pe terenul unui fermier.
stack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  teanc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There was a stack of papers on the teacher's desk, waiting to be marked.
 Pe biroul profesoarei era o grămadă de hârtii, ce așteptau să primească note.
scrum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rugby formation) (la rugby)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
wad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small mass or pile)teanc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Someone left a wad of gum on the table.
slew nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large number)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  număr mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
scrummage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rugby play) (la jocul de rugbi)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
lots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (large quantity)mulţime, grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Take as many sweets as you like. I've got lots.
 Ia câte dulciuri dorești. Am o grămadă.
bounty of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (plenty)grămadă, mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The charity fundraiser provided a bounty of supplies for the homeless shelter.
 Strângerea de fonduri a oferit o grămadă (or: mulțime) de provizii pentru cei fără adăpost.
mass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clump)masă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The tree stump had a big mass of dirt clinging to it.
 De buștean atârna o mare masă de mizerie.
a pile of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative, often plural (large amount) (figurat)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Irene couldn't go out as she had a pile of work to do.
quantity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  maldăr s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Keith must be an avid reader, as he has a quantity of books on his shelves.
scrum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, figurative (disorderly crowd)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I didn't think it was worth joining the scrum for two tickets.
pileup,
pile-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (accumulation)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Bob felt overwhelmed by the pileup of documents on his desk.
scrimmage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: scrum) (fotbal american)busculadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
covey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of people or things) (de oameni)mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (de lucruri)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound)morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Peter piled a big heap of mashed potatoes onto his plate.
 Peter și-a pus un morman de piure în farfurie.
backup,
back-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(accumulation)teanc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a backup of paperwork that we need to file by the end of the day.
 Avem un teanc de documente pe care trebuie să le completăm până la sfârșitul zilei.
mound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile: clothes, toys etc)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  teanc, maldăr s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Tom had a big mound of laundry to do.
 Tom avea o grămadă de rufe de spălat.
ruck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rugby: scrum)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
scrimmage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Rugby: scrum) (rugby)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
lashings of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK, informal, dated (large amount) (informal)cantitate mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
loads nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (great quantity)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Have you ever seen a shooting star? I've seen loads.
 Ai văzut vreodată o stea căzătoare? Am văzut o grămadă.
a battery of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (large number: of [sth])grămadă, mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  un car de loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The patient underwent a battery of medical tests.
 Pacientul a trebuit să facă o grămadă (or: mulțime) de analize medicale.
mass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bulk)masă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sarah didn't like shopping so she bought groceries in mass.
 Sarei nu-i plăcea să meargă la cumpărături, de aceea făcea cumpărături în masă.
a stack of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (large quantity) (figurat, informal)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat, informal)tonă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I have a stack of work to do this week.
 Am o grămadă de treabă de făcut săptămâna asta.
stacks,
stacks of [sth]
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative, informal (large quantity) (figurat, informal)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat, informal)tonă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The teenager complained his teacher had given him stacks of homework to do.
 Adolescentul s-a plâns că profesorul i-a dat o grămadă de teme de făcut.
a thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (very large number)mie adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  grămadă, groază s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I can think of a thousand reasons why you shouldn't split up with Dave.
 Mă pot gândi la o mie de motive pentru care nu ar trebui să te desparți de Dave.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
a million [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (many)droaie, grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are a million guys like him.
forest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (many)mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was a forest of problems that they had to deal with.
 Trebuiau să rezolve o mare de probleme.
 Trebuiau să rezolve o grămadă de probleme.
mountain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (heap of [sth])morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The child complained when his mother gave him a mountain of peas.
crowd of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (items)morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A crowd of boxes blocked the path.
 Un morman de cutii bloca aleea.
 O grămadă de cutii blocau aleea.
pile nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (papers) (figurat)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  morman s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, informal (large number of [sth])grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  abundență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Take as many beers as you like; I've got a bunch of them.
twist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tangle, knot) (de cabluri)grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was a twist of wires behind the TV.
masses of [sth/sb] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." mainly UK, informal (great number, quantity of)o groază de loc.adv.
  mulțime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grămadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
clump [sth] with [sth] vtr + prep (gather, cluster)a aduna, a strânge (în grămadă) vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The toddler clumped the red beads with the yellow ones.
 Copilul a adunat (or: a strâns) mărgelele roșii cu cele galbene.
dump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rubbish tip)grămadă de gunoi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Wendy took some garden rubbish to the dump.
 Wendy a dus niște resturi vegetale la grămada de gunoi.
heap [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pile [sth] on top)a pune cu grămada expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Kate heaped sour cream onto her baked potato.
 Kate a pus smântână cu grămada pe cartoful ei copt.
huddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: team gathering) (la fotbalul american)a face grămadă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The players got into a huddle to discuss their options at halftime.
 La pauză, jucătorii au făcut o grămadă, pentru a discuta ce opțiuni aveau.
lump together [sth/sb] and [sth/sb],
lump [sth/sb] and [sth/sb] together
vtr + adv
(group together)a îngrămădi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune grămadă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The politician's remarks lumped his rival and various criminal enterprises together unrealistically.
pile vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add in pile)a pune grămadă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a pune teanc loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
raft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (large amount) (colocvial)grămadă (de) s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
scramble [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eggs: whisk during cooking)a amesteca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îngrămădi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune claie peste grămadă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Tina cracked the eggs into the pan and scrambled them.
stack [sth] on [sth] vtr + prep (pile up)a aşeza în teanc expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a face grămadă, a face morman expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Alison stacked the books on the table.
 Alison a așezat cărțile în teanc pe masă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'grămadă' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'grămadă'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.