WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.book, playing card, letter
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written work)carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm reading a very good book.
 Citesc o carte foarte bună.
coursebook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (textbook used for study in school)manual s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  culegere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
learning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (process of gaining skill or awareness) (proces de dobândire de cunoştinţe)învăţătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Much learning takes place outside of the classroom.
 Şi în afara şcolii se face învăţătură.
 Şi în afara şcolii se face carte.
card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playing cards)carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Pick a card, any card.
 Alege o carte, orice carte.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
book,
Book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(part of the Bible)carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  scriere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Bible begins with the Book of Genesis.
 Biblia începe cu cartea Facerii.
card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stratagem) (figurat)carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  truc, tertip s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  stratagemă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)à la carte loc.adv.
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)à la carte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, French (choosing, buying: individually)à la carte loc.adv.
 Customers can download songs à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, French (can be purchased individually)à la carte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  individual, separat adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The website allows people to make à la carte purchases.
audio book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recording of a book)carte audio s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Truck drivers check out lots of audio books from the public library.
audiobook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken recording of a book)carte audio s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I like listening to audiobooks as I do my household chores.
bible nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (trusted reference) (figurat)biblie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte de căpătâi loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Her book is the bible for baking cakes.
bookmark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marker placed in a book)semn de carte loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Alan uses scraps of paper as bookmarks.
breviary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Catholic prayer book)breviar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  carte de rugăciuni s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
business card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (businessperson's calling card)carte de vizită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I ordered my business cards from a well-known company that delivers promptly.
call viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (demand a card) (la jocul de cărți)a cere o carte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It's my turn and I'm going to call.
 E rândul meu şi voi cere o carte.
card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (postal card)carte poştală loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
chapbook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (pamphlet)carte de povești populare, balade, etc
cookbook,
cookery book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(collection of recipes)carte de bucate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte de reţete culinare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Betty has a large collection of international cookbooks.
directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phone book)carte de telefoane loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Glenn looked up the plumber's number in the directory.
hardback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book with hard cover)carte cu coperte cartonate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The bag is heavy because it's filled with hardbacks.
hardcover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book with stiff cover)carte cu coperte cartonate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The bookshelf was filled with hardcovers.
hardcover book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book with a stiff cover)carte legată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte cu coperte de carton
 Even though they are expensive, I like to buy hardcover books.
herbal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book of herbal remedies)carte de plante medicinale expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The healer consulted the herbal for a remedy.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cards)carte mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When we play, ace is high.
hymnal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book of church hymns)carte de imnuri s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
lead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: suit played first) (cărți de joc)deschidere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  prima carte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The lead was an ace of hearts.
missal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: prayer book)carte de rugăciuni s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
octavo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book this size)carte in-octavo s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
paperback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book: paper cover)carte broşată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte de buzunar s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Do you have the paperback of ”Gone with the Wind”?
phone book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal list of telephone numbers)agendă telefonică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carte de telefon s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mrs. Johnson looked for her physician's number in her phonebook.
phonebook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (directory of telephone numbers)carte de telefoane s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Erin used the phonebook to look up the number of her high school boyfriend.
picture book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child's storybook with pictures)carte cu poze
 My first picture book was Mother Goose's Tales.
playbook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book of theatrical scripts)carte de piese de teatru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
postcard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for mailing)carte poştală loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Send in your competition entry on a postcard.
put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." proverb (rely on a single plan)a miza totul pe o singură carte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If you put all your eggs in one basket you risk losing them all.
quarto nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eight-page booklet)format in-cvarto s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  carte format in-cvarto s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The British Library holds a collection of Shakepeare's quartos.
reader nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (schoolbook)carte de lectură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It is a basic reader for third grade language learning.
 E o carte de lectură tipică pentru învățarea limbilor străine în clasa a treia.
singleton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (only card of a suit) (joc de cărți)unica carte de acel tip s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
softback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paperback book)carte cu coperți moi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
softcover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paperback edition of a book)carte / ediție broșată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
storybook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (children's fiction book)carte de poveşti s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mary read the children a storybook before bed time.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book, file: section marker)semn de carte loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Alison turned to the P tab in her address book to look up Pippa's phone number.
tearjerker,
tear-jerker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (sentimental film, story)film siropos / melodramatic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  carte sentimentală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
trump nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cards: outranking suit)carte mai mare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
underplay,
underplay [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cards: play a low card when holding a higher one)a juca o carte mai mică loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
uninstructed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not educated or taught)neinstruit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neşcolit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără carte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
unlettered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not educated)needucat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără carte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
weeper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sad movie, book, song)carte / melodie emoţionantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  film lacrimogen s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'carte' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'carte'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.