WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.piece, bite, head
bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.portion, fragment
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (separate morsel)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mother cut her kid's food into smaller pieces.
 Mama a tăiat mâncarea copiilor în bucăţi mai mici.
chunk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large piece)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  halcă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Father gets to eat the biggest chunk of meat in the stew.
 Tata va mânca cea mai mare bucată de carne din tocană.
loaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass of bread) (pâine)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  felie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The baker shaped the loaf of bread out of the dough.
 Brutarul a format bucata de pâine din cocă.
fragment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broken piece)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I found a fragment of an old dish in the garden.
helping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: serving)porţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  rație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'd like a large helping of apple pie.
dollop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blob)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  o lingură de s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The baker put a dollop of whipped cream on top of the piece of cake.
wodge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (wedge, thick chunk)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  felie groasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chunk of material)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  calup s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He used the block of wood to hold the door open.
 S-a folosit de bucata de lemn ca să ţină uşa deschisă.
piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined portion of a whole) (parte a unui întreg)bucată, porţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Please give me a piece of the apple pie.
 Te rog, dă-mi o bucată (or: porţie) de plăcintă cu mere.
babe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, potentially offensive (attractive woman)tipă apetisantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Joe was instantly attracted to Fiona; he thought she was a babe.
fragment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scrap)fragment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  porţiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We found a number scrawled on a fragment of newspaper.
chump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thick cut of meat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
crumpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable, slang, dated (attractive woman)gagică tare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Alistair spotted a nice bit of crumpet sitting in the bar.
doorstep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, figurative, informal (thick slice of bread) (de pâine)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The boy munched on a doorstep smeared thick with butter.
piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bit or part of [sth])bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I picked up the pieces of the broken plate.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Copilul a rupt animalul de pluș bucată cu bucată.
knob nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (butter: piece, lump)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cocoloș, boț s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Dana smeared a knob of butter on her bread.
unit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (item being sold)unitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 To work out the total cost, multiply the price per unit by the number of units ordered.
part nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (segment)parte, bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 How many parts should I slice this cake into?
 În câte părţi să tai tortul?
a length (of [sth]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cord, rope: piece)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Pass me a length of rope, so I can tie the boards together.
 Dă-mi o bucată de frânghie, ca să pot lega scândurile împreună.
fuck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. vulgar, offensive, slang (sexual partner)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My new guy is a really good fuck.
 E o bucată pe cinste.
swathe,
swath
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (strip, trail) (de pământ)fâșie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A swathe of barren land was behind the house.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (length)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You'll need a two-metre run of cable.
 Vei avea nevoie de o bucată de cablu de doi metri.
cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (block)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I would like a nice new cake of lavender soap.
 Aş vrea o bucată de săpun cu aromă de lavandă.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Which cut of meat would you recommend for a stew?
 Ce bucată de carne îmi recomandaţi pentru tocană?
band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land)fâşie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a thin band of land between the two rivers.
 Între cele două râuri e o fâşie de pământ.
 Între cele două râuri e o bucată de pământ.
dish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative, dated (attractive person)bucată, bucăţică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acadea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What a dish she is! That guy is such a dish!
 E o bucată pe cinste tipa asta!
 E o acadea!
strain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (music: piece, section)acorduri s.n.pl.
  (muzicală)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We heard a strain of Mahler's 5th as we walked by the open window.
 Am auzit acordurile simfoniei a 5-a de Mahler când am trecut pe sub fereastra deschisă.
tail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, offensive (women as sexual object)puicuță s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bunăciune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Steve is such a misogynist; he talks about women as "tail."
 Steve e un misogin. Din "puicuțe" nu le scoate pe femei.
section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of cake) (de prăjitură)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Can I have a big section of that cake, please?
 Îmi dai o bucată mare din tortul ăla, te rog?
section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (segment: of fruit)bucată, bucățică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm putting grapefruit and orange sections in the salad.
 Pun bucăți (bucățele) de grepfrut și portocală în salată.
web nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 One web of cloth can make several curtains.
serving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of food)porție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Neil helped himself to another serving of dessert.
tablet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar: of soap) (săpun)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Josh opened the packet of soap and put a new tablet on the soap dish.
side of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of meat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  halcă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Please give me a side of beef.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large cut of meat)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  spată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She served a lamb joint roasted with garlic and rosemary.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate bar, biscuit)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  colț s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She broke off a finger of her biscuit and dunked it in her coffee.
figure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: short sequence of notes) (partitură)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The guitarist practised playing the figure until he got it right.
loaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food mass)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Dan made a meat loaf for dinner.
brick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (block of rectangular shape)calup s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A brick of mud fell off the bottom of the bucket.
slab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake: thick slice)bucată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Jeremy brought Martha a cup of coffee and a slab of his home-made lemon cake.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
calf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chunk broken from iceberg)bucată de gheţar s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
fritter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: fried batter)bucată prăjită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 For breakfast, Mom served a platter of apple fritters and crispy bacon.
hunk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large piece)bucată mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Jim cut a hunk off the turkey and put it on his plate.
 Jim a tăiat o bucată mare din curcan și a pus-o pe farfurie.
patch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area)petec de pământ loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  bucată de pământ loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  colţ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
piecemeal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (bit by bit)bucată cu bucată loc.adv.
rump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of beef)bucată de carne de vită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The rump is a tough cut of meat.
sheeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large pieces of fabric)bucată de pânză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cearşaf s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The seamstress measured out the sheeting.
steak nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of beef)friptură, bucată de carne s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cut a thick steak for the barbecue.
 Taie o friptură groasă pentru grătar.
stretch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (length of road, track)porțiune de stradă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bucată de drum s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The stretch up ahead is flat and straight.
 Porțiunea de stradă din fața noastră e plată și dreaptă.
 Bucata de drum din fața noastră e plată și dreaptă.
while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time interval)ceva timp expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  o bună bucată de timp expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 A while passed before she finally came.
 A trecut ceva timp înainte ca ea să vină.
 A trecut o bună bucată de timp înainte ca ea să vină.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bucată' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bucată'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă