WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.approximate
  rough
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
approximate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not quite exact)aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The figures in the budget are approximate, pending an audit.
proximate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximate)aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The flight's proximate arrival time is 7:30.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately) (cantitate aproximativă)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  vreo adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  cam adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There were about fifteen people in our tour group.
 În grupul nostru erau aproximativ cincisprezece oameni.
 În grupul nostru erau vreo cincisprezece oameni.
 În grupul nostru erau cam cincisprezece oameni.
approximately advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (number: around)aproximativ, circa, cam adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Our office has approximately one million in sales.
 Firma noastră deţine aproximativ un milion în vânzări.
roughly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  mai mult sau mai puțin loc.adv.
 Martin has done roughly eight hours' work today.
 Martin a muncit aproximativ opt ore azi.
right about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more or less, approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There was a farm right about here a long time ago.
or so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)aproximativ, sau cam aşa ceva adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The container could hold a litre or so of water.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus)plus sau minus expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
in the region of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  circa adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
quasi,
quasi-
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(almost)cvasi adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  aproape, aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 David is a quasi-member of the group; he doesn't have voting rights.
 David e cvasi membru al grupului. Încă nu are drept de vot.
near advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (around, approximately)aproape adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's near nine o'clock.
 E aproape ora nouă.
 E aproximativ ora nouă.
thereabouts,
thereabout
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(around that number, amount)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 New teachers typically make $35,000 or thereabouts.
somewhere around,
also UK: somewhere about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The world population is somewhere around five billion. I can meet you somewhere around noon on Friday for lunch.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less)mai mult sau mai puțin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  aproximativ, cam adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 My new car cost $9000, give or take.
thereabouts,
thereabout
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(around that time)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Shawn said he would arrive at nine o'clock or thereabouts.
broad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (description, outline: rough)general adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în linii mari loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This useful little book provides a broad outline of the history of Egypt.
 Această cărticică oferă o prezentare generală a istoriei Egiptului.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
odd adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximately)aproximativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  și ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There were 50-odd people at the party.
 Erau aproximativ 50 de persoane la petrecere.
 Erau 50 și ceva de persoane la petrecere.
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  circa, vreo adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There must have been, say, 200 people there.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)aproximativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It's around three inches tall and an inch wide.
 Are aproximativ şapte centimetri înălţime şi doi centimetri lăţime.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)aproximativ, circa prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  în jur de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
around fifty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 50 in number)aproximativ cincizeci
 There were around fifty different tables at the job fair.
around fifty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximately fifty years old)în vârstă de aproximativ cincizeci de ani
 Interest in fast cars begins to decline around fifty.
of a,
of an
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(roughly the same)aproximativ același, aproximativ la fel expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Notă: Used with age or measurements - of an age, of a size, of a height/length, etc.
 The two men were in the same class at school, so they are of an age. Those two pieces of wood are of a size.
ten or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 10)aproximativ zece
 In about ten or so days, I will have finished my exams!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'aproximativ' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'aproximativ'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.