WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
RomânăEngleză
acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.access
  stroke
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
Traduceri principale
EnglezăRomână
access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permission to enter) (permisiune)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  permisiune de intrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Do you have access to the computer room?
 Ai acces la sala de calculatoare?
bout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (attack of illness: flu, etc.) (figurat, despre boli)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Recovering from a bout of flu can take a long time for elderly people.
 Recuperarea în urma unui acces de răceală poate dura mult pentru vârstnici.
jag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (spree, overindulgence)criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (de râs)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The audience was laughing so hard and couldn't stop the jag.
flash of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sudden sensation)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Dan felt a flash of anger when somebody pushed in front of him in the queue.
 Dan a avut un acces de mânie atunci când cineva s-a băgat în fața lui la coadă.
outbreak nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (violence) (violență)izbucnire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There was a sudden outbreak of violence at Saturday's protest march.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Armata și-a trimis oamenii pentru a evita izbucnirea unor episoade de violență în rândul protestatarilor.
pang of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden emotion) (de furie, de gelozie)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She felt a pang of remorse when she realised what she had done.
pipeline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (access, means of communication)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Madeleine has a direct pipeline to the president.
wingding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (emotional outburst)criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (onset: of panic, etc.) (de panică)atac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Whenever I see a police car, I have an attack of anxiety.
 De câte ori văd o maşină a poliţiei, am un atac de panică.
attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bout: of illness) (afecţiune)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I had an attack of diarrhoea last night.
 Am avut un acces de diaree azi noapte.
collapse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: mental breakdown)criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces, puseu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Doctors attribute his collapse to the immense stress he has been under.
 Doctorii consideră că criza lui a fost cauzată de nivelul de stres uriaș la care a fost supus.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
use nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (privilege to use)drept de folosire s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He lost the use of the car after he stayed out too late one night.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spell, onset)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She had a bad fit of coughing.
 A avut un acces de tuse nasol.
door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (access)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A college degree is the door to financial success.
 O diplomă universitară îţi permite accesul către reuşita financiară.
freedom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full access)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'll give you the password, and you will have complete freedom to do as you wish.
 Îşi voi spune parola şi vei avea acces nelimitat să faci ce vrei.
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entrance door)intrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  uşă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Pippa waited by the entry for Mark to come out.
a stab of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sudden painful emotion) (de panică)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The speaker felt a stab of fear when she saw how many people were in the audience.
rush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden intense emotion) (figurat)val s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Mark felt a rush of anger when he saw his enemy.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Forme compuse:
EnglezăRomână
access [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, get into: a place)a intra vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a avea acces la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 In order to access the computer room, students have to use a special swipe card.
 Pentru a intra în sala de calculatoare, studenții trebuie să folosească un card de acces special.
access road nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (slip road on a motorway)drum de acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The access road to the highway is actually a very long on-ramp.
access road nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (special, express route)drum de acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A vehicle has broken down on the access road, causing long traffic delays.
authorize [sb] for [sth],
also UK: authorise [sb] for [sth]
vtr + prep
(permit access)a autoriza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da acces loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Jack's boss authorized him for entry to the secured area.
crosscut,
cross-cut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(transverse or diagonal path)cale transversală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces diagonal s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
direct access,
direct access to [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intermediary)acces direct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She has direct access to the prime minister.
direct access,
direct access to [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intervening places)acces direct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A gate at the end of the garden gives direct access to the beach.
fit of rage,
fit of anger,
fit of pique
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sudden loss of temper)acces de furie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My boss flew into a fit of rage when he didn't get the report on time. He suffered a head injury which left him prone to fits of anger.
interchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motorway junction) (pe autostradă)tronson de legătură, tronson de acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  joncțiune, ramificație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was an accident at the last interchange.
key card (access card)card de acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
means of access nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (way in or out)mijloace de acces s.n.pl.
 The only means of access to the farm is the dirt track.
open-door policy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (politics: free movement)politica ușilor deschise s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces liber s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The country decided to adopt an open-door economic policy.
PIN,
PIN number
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
acronym (personal identification number)cod de acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (cod)PIN s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 If you forget your PIN, you have to ask your bank to send you a new one.
rage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of anger)acces de furie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Ned's sudden rage took his friends by surprise, especially as he was usually so calm.
random access memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: storage space)memorie cu acces aleator s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (calculatoare)spaţiu de stocare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My first computer only had 16 kilobytes, but nowadays personal computers have 1 gigabyte or more of random access memory.
surge of anger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden feeling of rage)acces de furie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 When she thought of how he had betrayed her, she felt a surge of anger.
tantrum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child: fit of rage)acces de plâns expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (figurat)criză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It's important not to give in if your child has a tantrum.
 Este important să nu cedați la accesele de plâns ale copilului dvs.
tap into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gain useful access to)a avea acces la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
way in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (means of access)intrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cale de acces s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sleeping with the boss is not the way in to high society.
weep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (crying spell)plâns s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  acces de plâns s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Mary felt better after having a weep.
wireless access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: connection without cables)acces wireless s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Does the hotel have wireless access?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'acces' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'acces'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Portugheză | Italiană | Germană | Olandeză | Suedeză | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.