WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
noemen,
iemand/iets noemen
overg. ww
(een naam geven)name vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  call vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
title,
title [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(name)noemen overg. ww
  een naam geven aan ww+vz.
 He titled his book, "The American Dream".
christen [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (name) (figuurlijk)dopen overg.ww
  noemen overg.ww
  naam geven nw+overg.ww
name,
name [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(give the name of)noemen overg. ww
 They are going to name the baby Michael.
name,
name [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(give a name to)noemen overg. ww
  (naam geven)dopen overg. ww
 Let's name the song "Furtive Mission".
name,
name [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(mention by name)noemen overg. ww
 The police report named three witnesses.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
call vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (label)noemen over. ww
 How dare you call me a cheat!
call vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider)noemen, vinden over. ww
 I call it a scandal.
call vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give name)noemen over. ww
 The baby's due in three weeks but we don't know what to call her.
call vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (forecast correctly)noemen, aangeven over. ww
 In American pool you have to call your shot before you play it.
name,
name [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(identify) (aanwijzen)noemen overg. ww
  aanduiden overg. ww
  aanwijzen overg. ww
 The writer named Twain as his inspiration.
name,
name [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(specify)noemen overg. ww
 Just name your price, and I'll pay it.
say vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affirm)zeggen, stellen overg.ww
  noemen overg. ww
 She is said to be the best painter of her generation.
 Zij wordt de beste schilder van haar generatie genoemd.
style vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (name, designate) (van schip)dopen overg.ww
  noemen overg.ww
 He styled his ship the Ariel.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention)laten vallen, noemen overg.ww
 She let drop the fact that she was single.
term vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (express)noemen, verwoorden, uitdrukken, stellen overg.ww
 It all depends on how you want to term it. Is it cheap or is it inexpensive?
title,
title [sb] [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(confer a title on)noemen, benoemen overg. ww
  een titel geven aan ww+vz.
 They titled her, "The Queen of Jazz".
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
bandy [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (word, term: use carelessly)te pas en te onpas noemen bw + overg. ww
  rondbazuinen overg. ww
call a spade a spade v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (speak frankly and plainly) (figuurlijk)het beestje bij zijn naam noemen frase
  het kind bij zijn naam noemen gezegde
  (Belg., figuurlijk)een kat een kat noemen gezegde
miscall [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (name incorrectly)verkeerd noemen bw + overg. ww
misname [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (call wrongly)zich van naam vergissen frase
  verkeerd noemen bw+ww
 The child misnamed the elephant when he called it a giraffe.
shaming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bringing dishonour) (anglicisme)shaming nw de, ont.
  het bij toenaam noemen frase
 I thought the public shaming of the boys was too harsh a punishment.
tell it like it is v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be honest and direct) (informeel, fig.)zeggen waar het op staat, het beestje bij zijn naam noemen frase
 Okay, I'll tell it like it is, but I don't think you'll like it.
toss vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (speech: interject)terloops noemen, laten vallen overg. ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "noemen" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'noemen'.

In andere talen: Spaans | Frans | Portugees | Italiaans | Duits | Zweeds | Pools | Roemeens | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.