WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
aangaan onoverg. ww (van licht, apparaat)go on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
iets aangaan overg. ww (beginnen, ondernemen)enter into vtr prasal insep
  start, begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (formal)commence vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
strike up [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (initiate)starten, beginnen, aangaan overg.ww
 During our visit to Africa I struck up a friendship with our guide.
concern vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect)aangaan, betrekken over. ww
 This is an issue that concerns everyone.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: function)starten, aangaan, werken, functioneren onoverg.ww
 We had to oil it four times before the machine would take.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engage in)houden over. ww
  aangaan over. ww
 I don't hold discussions with silly people.
engage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (in conversation)aangaan, entameren overg.ww
undertake vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a project)op zich nemen wk.ww
  aangaan overg.ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
conglomerate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (companies: merge)fuseren, samengaan onoverg.ww
  een fusie aangaan onoverg. uitdr.
 The software company conglomerated with the engineering firm.
conglomerate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (merge: companies)een fusie doen aangaan overg. uitdr.
  samenvoegen overg.ww
 The board of directors has decided to conglomerate the two companies.
dialog (US),
dialogue (UK)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(negotiate [sth])de dialoog aangaan, in dialoog gaan overg.ww
 The two warring parties are finally ready to dialog.
have to do with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (concern)iemand aangaan vnw + ww
  betreffen overg.ww
 The last set of questions has to do with you and your household.
intermarry viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (marry [sb] of different ethnicity or religion)een gemengd huwelijk aangaan frase
 Mona's parents opposed her marriage to a white man, but Mona intermarried without regrets.
joust viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (compete)wedijveren, meedingen onoverg.ww
  een competitie aangaan frase
  rivaliseren onoverg.ww
 The two were jousting for the lead role.
league viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal, literary (form a league)een verbond sluiten, een alliantie aangaan overg.uitdr.
 The countries leagued to protect each other and themselves from invasion.
reembark viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (endeavour: start again)opnieuw beginnen, opnieuw aangaan bw + onoverg. ww
reengage [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engage anew)opnieuw aannemen, opnieuw contracteren bw + overg. ww
  opnieuw inzetten bw+overg. ww
  opnieuw aangaan bw+overg. ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "aangaan" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'aangaan'.

In andere talen: Spaans | Frans | Portugees | Italiaans | Duits | Zweeds | Pools | Roemeens | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.