Bu sayfada: signed, sign

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
signed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bearing a signature)imzalı s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  imzalanmış s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 I bought a signed copy of "Moby Dick" online.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street) (trafik)işaret, levha i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The sign said to stop.
 Yolda dur işaretini gördüm.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice, placard)tabela, levha i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The shopkeeper put a sign up saying he'd be back in thirty minutes.
 Dükkân sahibi kapıya bir tabela asarak yarım saat sonra döneceğini belirtti.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication)işaret, gösterge, belirti i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 There are signs that it will storm tomorrow.
 Yarın fırtına çıkacağına dair işaretler var.
sign,
sign of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(portent, presage)belirti, işaret i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  alamet i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Some people say that when cows lie down, it is a sign of rain.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typographical character)işaret i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 What does the pound sign look like?
 Bu cümle, İngilizce cümlenin çevirisi değildir. Dolar işareti neye benziyor?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of the zodiac)burç i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 What is your sign? I'm a Leo.
 Burcun nedir? Benimki Aslan.
sign vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add one's signature to)imzalamak, imza atmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He signed the form at the bottom.
 Formun alt kısmını imzaladı.
sign vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engage for employment, hire)işe almak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 They signed the basketball star to a new contract.
 Ünlü basketbolcuyu yeni bir kontratla işe aldılar.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)işaret diliyle anlatmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The two signed their conversation so they wouldn't make noise.
sign that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)işaret diliyle söylemek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Veronica's hearing-impaired friend signed that he would prefer to meet at seven o'clock that evening.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop sign) (dükkan)tabela i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 All the shops had small painted signs out front.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol)sembol, simge i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The scroll was covered in signs that they could not understand.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicative gesture)işaret i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Ken's sign told us that he was all right.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gesture within sign language) (işaret dili)işaret i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The deaf woman's sign indicated that she would drive.
sign,
sign for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sign language)işaret dilinde z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 Do you know the sign for "cat" in American Sign Language?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symptom) (hastalık)belirti, emare i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  (tıp)semptom i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is showing signs of diabetes.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: plus, minus, etc.) (matematik)işaret i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Yes, three hundred, but what is the sign? Positive or negative?
signs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (animal tracks) (hayvan, vb.)izler çoğ. i.çoğul isim: Birden fazla varlığı ya da kavramı ifade eder.
 The rancher inspected the area for coyote signs.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write a signature)imzalamak, imza atmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He signed, once he had found the right place.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use gestures)işaret etmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 Trying not to make noise, he signed for her to come towards him.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use sign language)işaret dili kullanmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 She has a sister who is deaf, so she knows how to sign.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to a contract) (anlaşma, vb.)imzalamak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  imza altına almak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 He finally signed after deliberating for a few weeks.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (autograph) (kitap, vb.)imzalamak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The movie star signed many autographs that day.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate using gestures)işaretlerle konuşmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 Since the boss had laryngitis, he had to sign his approval of our idea with his head.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'signed' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:

signed' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'signed'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça