registered

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɛdʒɪstərd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(rejə stərd)

Bu sayfada: registered, register

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
registered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (officially recorded)kaydedilmiş s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  (mektup)taahhütlü s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 There was a fall in the number of registered births last year.
registered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (has legal documents)kayıtlı s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  tescilli, müseccel s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 Only registered members of the profession should apply.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
register viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sign up)yazılmak, kaydolmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 He registered for the English class.
 İngilizce kursuna yazıldı (or: kaydoldu).
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cash box)yazar kasa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The cashier took my change out of the cash register.
 Kasiyer paramın üstünü yazar kasadan çıkardı.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record book) (evlilik)nikah defteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  kayıt defteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  sicil, sicil kaydı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  kütük defteri, kütük i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The newlyweds signed the register.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship's document)kayıt defteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 A ship's register often included the name of the master, as well as the home port.
register [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter formally)resmi kayda geçirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The president of the organisation registered the new members in the official books.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record in a log)kaydetmek, kayda geçirmek, kayda almak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  kütüğe geçirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The office registered all written complaints.
register [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enrol: [sb] in school) (okula, vb.)kaydetmek, kaydını yaptırmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 His parents decided to register him at a different school.
register for [sth] vi + prep (enrol)kaydolmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  kayıt yaptırmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Louisa registered for a pottery class at the community center.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (list) (mecazlı)liste i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 His rude remark added to the register of offences in her mind.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: range) (müzik)ses perdesi, ses genişliği i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 This soprano's register is wider than most.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ: pipes) (borulu org)ağız, boru ağzı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 If you want less airflow, just close the register a little.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: adjustment) (baskı)satırları hizalama, satır hizasını ayarlama i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Press sheets include marks to show the page's register.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language: degree of formality) (dilbilimi)resmiyet derecesi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Register is an important part of languages that have honorifics systems.
register viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be understood)anlaşılmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  anlam ifade etmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 That he had been fired did not register, and he came to work the next day.
register viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (create list of desired items at store) (bir mağazada)istediği hediyelerin listesini yapmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The couple has registered at a large department store, so you can check to see what they want on the store's website.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (measurement reading) (ölçü, derece, vb.)göstermek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The earthquake registered four on the Richter Scale.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (printing: adjust) (baskı)satırları hizalamak, satır hizasını ayarlamak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 If you don't register the plates, the colours will overlap.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show emotion)göstermek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Charlie's face registered surprise.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
registered | register
İngilizceTürkçe
registered mail (US),
registered post (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(insured first-class letters, parcels)taahhütlü posta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 We recommend that valuable items be sent by registered mail. I'd like to send this parcel by registered post, please.
registered office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official business address)resmi iş adresi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'registered' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: registered [voters, citizens, residents, users, members], (is) a registered [logo, design, product], is a registered trademark of, daha fazlası...

registered' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'registered'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.