page

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpeɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/peɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(pāj)

Inflections of 'page' (v): (⇒ conjugate)
pages
v 3rd person singular
paging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
paged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
paged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leaf of book, newspaper) (kitap, gazete)sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She turned the pages of her magazine.
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one side of a leaf)sayfanın yüzü i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 At the bottom of the page the sentence stopped and was continued on the other side.
page vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (summon)çağrı cihazından aramak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  (hoparlör ile)adını anons etmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 We need to page the boss because there is a problem.
 Bir sorun çıktı. Patronu çağrı cihazından aramamız gerekiyor.
 Çarpışan arabaların yanında bulunan çocuğun annesinin adını anons ettiler.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (history) (tarihte)sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The Industrial Revolution wrote a new page in England's history.
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (court servant)uşak i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  içoğlanı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 A page was someone who performed small errands for a king in olden times.
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (Congress: aid) (getir götür işleri yapan)memur i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The congressional page did tasks for the Senator.
page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newspaper, magazine: regular feature) (dergi, gazete: başlık anlamında)sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The problem page is my favourite part of the magazine.
page [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (paginate)sayfaları numaralamak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Put the papers in order, and page them from one to twenty.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
cover page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typescript: title page)kapak sayfası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Joanne forgot to write her name on the cover page of her history paper.
front page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newspaper: front cover)baş sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  ön sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Her photo was on every front page. The most important news is always on the front page.
front-page n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (news: important, prominent) (haber)önemli s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  baş sayfa (haberi) s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 The earthquake is today's front-page news.
home page,
homepage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(website's introductory page) (web sitesi)ana sayfa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Click here to return to our home page.
pageboy,
page boy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(attendant at wedding: male child)düğünlerde gelin ve damada eşlik eden erkek çocuk
Not: Bu terimin Türkçe'de tam karşılığı yoktur.
pageboy,
page boy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (female hair style)kahküllü ve kısa saç modeli
Not: Bu terimin Türkçe'de tam karşılığı yoktur.
sports page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newspaper page carrying sports results)spor sayfası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 My father always reads the sports page in the morning while he drinks coffee.
title page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (page of a book bearing its title)başlık sayfası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She was delighted to see her name on the title page.
web page,
webpage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internet document)web sayfası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  internet sayfası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The band posts announcements, photos, and concert dates on their webpage.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'page' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: paging through the [book, magazine, document], (on) the [first, second, front, back, last, title, contents] page, the page [numbers, numbering], daha fazlası...

page' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'page'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.