mine

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/maɪn/ ,USA pronunciation: respelling(mīn)

Inflections of 'mine' (v): (⇒ conjugate)
mines
v 3rd person singular
mining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
mined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
mined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (belonging to me)benimki zam.zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu sözcüktür (örnek: "kitabı gördün mü? > bunu gördün mü?").
 That hat is mine.
 O şapka benimdir (or: bana aittir).
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the one belonging to me)benimki zam.zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu sözcüktür (örnek: "kitabı gördün mü? > bunu gördün mü?").
 Mine is the blue one.
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation)maden, maden ocağı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The diamond mine was controlled by the rebels.
 Elmas madeni isyancıların kontrolü altındaydı.
 Denizin altı doğalgaz açısından bir hazineydi.
mine vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract)çıkarmak, kazarak çıkarmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 They mined gold from that mountain.
 Dağdan altın çıkardılar.
a mine of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant supply) (mecazlı)zengin kaynak i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  (mecazlı)hazine i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The website was a mine of information.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosive device) (paylayıcı madde)mayın i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Hiking is prohibited here because of the risk of stepping on a buried mine.
mine viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dig, excavate)kazmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  maden çıkarmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 They mined until the mountain had no more ore to give.
mine for [sth] vi + prep (dig to find [sth](altın, vb.)aramak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 People have been mining for gold here for over one hundred years.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant explosive mines)mayın döşemek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  mayın dökmek, mayınlamak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The army mined the whole field.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (data: analyse) (veri, vb.)incelemek, analiz etmek, tahlil etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 They mined the data, looking for buying patterns.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
coal mine,
coalmine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pit where coal is extracted)kömür madeni i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 My uncle used to work in a coal mine.
friend of mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: known, trusted)dostum, arkadaşım i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Pierre is a good friend of mine.
mine of information nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of great knowledge)bilgi hazinesi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  (mecazlı)ayaklı kütüphane i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The Internet is a mine of information, some good and some totally incorrect.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(area full of explosives)mayın tarlası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He lost his leg in the war, when his platoon strayed into a minefield.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (sensitive subject or situation) (mecazlı)gizli tehlikelerle dolu durum/ortam i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Don't discuss religion with them; it's a mine field!
The pleasure is all mine. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (You're welcome.)bir şey değil ünl.ünlem: Üzüntü, sevinç, korku, kızgınlık, şaşkınlık gibi duyguları belirtir veya bir kimseyi çağırmak için kullanılır.
  (resmi)rica ederim ünl.ünlem: Üzüntü, sevinç, korku, kızgınlık, şaşkınlık gibi duyguları belirtir veya bir kimseyi çağırmak için kullanılır.
 "Thank you for cooking us such a wonderful dinner." "The pleasure is all mine."
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'mine' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: mine for [gold, silver, iron], a [coal, gold, diamond, salt, copper] mine, mine in [Colorado], daha fazlası...

mine' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'mine'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar
Uygunsuz bir reklamı rapor et.