WordReference tam bu tümceyi çeviremiyor ancak her bir kelimeye tıklayarak anlamını görebilirsiniz.

master key


Aradığınız tam cümleyi bulamadık.
"master" için olan girdi aşağıda gösterilmektedir.

Ayrıca bakınız: key
Bu sayfada: master, schoolmaster

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expert)usta, erbap, uzman, üstat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is the master at fixing old cars.
 Eski arabaları tamir etmekte ustadır.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (slave owner) (köle sahibi)efendi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 "Yes, master," said the slave.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (servant's employer)bey i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  efendi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  patron i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 I need to ask the master what he wants for dinner.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pet owner)sahip i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The dog came running at the sound of his master's voice.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (craftsman)usta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  zanaatkar i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 After years as an apprentice woodworker, he became a master.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scholar)alim i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  üstat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is a master in the study of ancient texts.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nautical: captain)kaptan i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 You need to ask the master where we are sailing next.
Master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (title for a youth) (ünvan)küçük bey i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Master James Willis is much like his lazy, corpulent father.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become an expert in) (bir konuda)uzmanlaşmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 He mastered heart surgery in only 2 years.
 Sadece iki yıl içinde kalp ameliyatlarında uzmanlaştı.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (control) (mecazlı)hakim olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  başa çıkmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 If he wants to be taken seriously in business, he must learn to master his emotions.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leader)lider i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  önder i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  baş i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Who is the master of this group?
Master,
Masters
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(postgraduate degree)master derecesi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She has a Master of Arts in Psychology.
master,
schoolmaster
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, dated (school teacher)öğretmen, hoca i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The master expects that we have our schoolwork finished on time.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (original)esas, asıl, orijinal i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The software master is kept in a safe, but copies are freely available.
 Yazılımın aslı bir kasada saklanmaktadır, ancak kopyalarını kolaylıkla bulabilirsiniz.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (head of household) (ev, aile)reis i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is the master of his home.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chess, bridge) (satranç, briç)usta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is one of the youngest masters ever, but his chess skills are incredible.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing device) (bilgisayar)asıl i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The first disk is the master; the other one is the slave.
the Master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Jesus Christ)İsa Mesih i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
master n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (document, etc.: original)asıl, orijinal s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 The master copy of the treaty was held in a neutral location.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conquer)fethetmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  zapt etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  ele geçirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Napoleon was able to master many countries.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rule)yönetmek, idare etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  hükmetmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The dictator mastered his nation through fear and threats.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tame)terbiye etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  ehlileştirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 It took a long time, but he finally mastered the wild horse.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
schoolmaster,
master
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
dated (male teacher)erkek öğretmen, erkek hoca i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The schoolmaster was a strict man who often punished students.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
master | schoolmaster
İngilizceTürkçe
jack of all trades,
jack-of-all-trades,
jack of all trades,
master of none,
jack-of-all-trades,
master of none
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, pejorative (shallow skill in many things)elinden her iş gelen ama hiç birinde başarılı olmayan kimse i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
master bedroom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (largest bedroom in a house)ebeveyn yatak odası, ebeveyn odası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Normally, the parents sleep in the master bedroom. The master bedroom was big enough to hold a sofa as well as the king-size bed.
master of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an expert in)usta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The con man is a master of deceit.
master of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in charge of)kontrolü elinde bulunduran kimse i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Adults are masters of their own destinies.
master of ceremonies nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: hosts an event)teşrifatçı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  protokol görevlisi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  sunucu, takdimci i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The master of ceremonies introduced the keynote speaker.
master of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male head of household)evin beyi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The master of the house is not necessarily the male head, but it is whoever holds the final say in certain familial matters.
master plan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large scale scheme or project)ana plan i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  temel plan i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Tonight, the corporation will unveil its master plan to maximize third-quarter profit.
master-plan [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create master plan)ana planını oluşturmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
master race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Nazis' Aryan ideal)üstün ırk i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Nazi ideology describes a human master race as Nordic people with blond hair and blue eyes.
old master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great painter of the past)usta ressam i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  üstat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Rembrandt and Leonardo da Vinci are considered to be old masters.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

master key' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'master key'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.