inclined

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈklaɪnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈklaɪnd/ ,USA pronunciation: respelling(in klīnd)

From the verb incline: (⇒ conjugate)
inclined is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
Bu sayfada: inclined, incline

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
inclined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: willing, disposed)istekli s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  niyetli s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 Feel free to contact me, if you are so inclined.
be inclined to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: be willing, disposed to do) (bir şeyi yapmaya)istekli olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He thinks she is dangerous and I'm inclined to agree with him.
be inclined to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: tend to do)eğilimli olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  meyilli olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 Don't believe everything my sister tells you. She is inclined to exaggerate.
be inclined to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: tending to)meyli olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  yatkın olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He is inclined to skepticism where ghosts are concerned.
inclined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth]: leaning)eğik s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  yatık, yan yatmış s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 The boards are inclined slightly so they won't fall over.
inclined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (surface: sloping) (yokuş, vb.)eğimli, meyilli s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 Inclined roofs are better than flat ones in wet climates.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
incline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)meyil, eğim i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  bayır, yamaç i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  yokuş i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  rampa i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 There's a really steep incline towards the bottom of the hill.
incline viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lean, slant)eğilmek geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  eğimli olmak, eğik olmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  yan yatmak, yana eğilmek geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 It looks to me like that wall's inclining a bit to the left.
incline vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dispose, influence)yönlendirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  etkilemek, tesir etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  eğilimi olmak, meyletmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
inclined | incline
İngilizceTürkçe
inclined to believe [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (tending to trust: [sb])inanmak istemek/inanma eğiliminde olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  inanmak isteyen/inanma eğiliminde olan s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 Janice was inclined to believe Bill's version of the events.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'inclined' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:

inclined' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'inclined'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.