heaving

Listen:


From the verb heave: (⇒ conjugate)
heaving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Bu sayfada: heaving, heave

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
heaving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rolling movement)kabarma i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  inip kalkma i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
heaving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rolling)kabaran s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  inip kalkan s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 The heaving ship bobbed like a cork in the rough water.
heaving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (retching, vomiting)öğürme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  kusma i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Penelope has a fever but no heaving.
heaving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, slang (crowded with people) (argo)çok kalabalık, dolup taşan s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
heaving with [sth/sb] adj + prep UK, slang (crowded)ile dolup taşan s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
heave vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw)fırlatmak, atmak, kaldırıp atmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
heave [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull, haul) (birisini/bir şeyi)çekmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Peter heaved his friend to his feet.
heave vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (one's chest)göğsünü şişirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
heave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (retch, vomit)kusmak, istifrağ etmek geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 Peter's stomach heaved when he got off the roller coaster.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
heave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of throwing)atma, fırlatma i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 George threw the log with a heave.
heaves nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (retching)öğürme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  öğürtü i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The complaints about the awful food were drowned out by Seth's heaves coming from the bathroom.
heave on [sth] vi + prep (pull, haul) (iplere, vb.)asılmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  çekmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The workers heaved on the rope to pull the tree down.
heave to vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (ship: stop) (gemi)durmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  çapa atmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 The boat heaved to at the dock.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

heaving' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'heaving'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.