guest

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛst/ ,USA pronunciation: respelling(gest)


WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to one's home)misafir, konuk i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 We are going to have three guests over tonight.
 Bu gece evimize üç misafir gelecek.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to a social event)davetli i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  konuk, misafir i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 There were 200 guests at our wedding reception.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (patron of hotel or restaurant) (otel, vb.)müşteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The hotel had three hundred guests staying there.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: [sb] who logs in without a password) (bilgisayar)misafir, konuk i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 You can log on to the computer as a guest.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biology: parasite) (biyoloji)konakçı, parazit i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The guest feeds parasitically on the host.
guest for [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (TV, radio: stand in for usual presenter)konuk sunuculuk yapmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 Fred Jones is on holiday this week, so comedian Jack Burton will guest for him on tonight's show.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)kendin al ünl.ünlem: Üzüntü, sevinç, korku, kızgınlık, şaşkınlık gibi duyguları belirtir veya bir kimseyi çağırmak için kullanılır.
  buyur ünl.ünlem: Üzüntü, sevinç, korku, kızgınlık, şaşkınlık gibi duyguları belirtir veya bir kimseyi çağırmak için kullanılır.
 If you want some lemonade, be my guest!
guest of honor (US),
guest of honour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person for whom gathering is held)şeref misafiri, şeref konuğu, onur konuğu i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Prince Faisal was the guest of honor at today's presidential dinner.
guest room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spare bedroom for guests)misafir odası, misafir yatak odası i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Our guest room does double duty as a home office.
guest speaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] invited to give speech)misafir konuşmacı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
guest star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV: famous actor playing a role)konuk oyuncu, misafir oyuncu i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 James Franco was recently a guest star on the soap opera "General Hospital".
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(book signed by visitors)ziyaretçi defteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Please sign our guestbook before leaving the hotel.
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(webpage signed by visitors) (internet)ziyaretçi defteri i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
guesthouse,
also UK: guest house,
guest-house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(boarding house or inn)misafirhane i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  pansiyon i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 My parents stayed in a nearby guest house while visiting us for three weeks.
guesthouse,
also UK: guest house,
guest-house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(outbuilding for guests)konuk evi i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Grandma and Grandpa will stay in the guesthouse when they visit.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'guest' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: guested on (several) [shows, movies, episodes, albums], a [hotel, house] guest, guest services, daha fazlası...

guest' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'guest'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.