fixing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪksɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fiksing)

Bu sayfada: fixing, fix

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
fixing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (repair)tamir i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  onarım i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The laundry machine needs fixing.
fixing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement: of date, etc.)belirleme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  tespit i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  saptama i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The fixing of a date that works for everyone is often difficult to do.
fixing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control: of prices, etc.) (fiyat, vb.)sabitleme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  belirleme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The fixing of prices is almost always illegal.
fixing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (artificial control: of result) (spor)şike i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  sonucu önceden belirleme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The gym owner was arrested for his involvement in the fixing of fights.
fixings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (food: accompaniments, trimmings) (yemek)garnitürler çoğ. i.çoğul isim: Birden fazla varlığı ya da kavramı ifade eder.
 I already have all the fixings I need to make a salad.
fixings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (construction: fastenings)bağlantı malzemeleri çoğ. i.çoğul isim: Birden fazla varlığı ya da kavramı ifade eder.
  tertibat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  donatım i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The contractor came prepared with all of the tools and fixings he needed to get the job done.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put right, repair)onarmak, tamir etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Will fixed his bike with some small tools. The student fixed the mistakes in her homework.
fix [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach)tutturmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  yapıştırmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  takmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Let me fix this poster to the wall.
fix [sth],
fix [sth] at [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(price: set)saptamak, belirlemek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 We fixed the price at nineteen dollars each.
 Fiyatı her bir ürün için ondokuz dolar olarak belirledik.
fix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (prepare a meal)yemek hazırlamak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 She fixed the meal for the children.
 Çocukların yemeğini hazırladı.
fix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct attention)dikkati yöneltmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Now fix your attention on the tallest player.
 Şimdi dikkatinizi en uzun boylu oyuncuya yöneltin.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (artificially ensure result) (sonucu, vb.)önceden belirlemek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  (bir işe, vb.)hile karıştırmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The election was fixed, and the government candidate won easily.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hold steady)sabitleştirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  sabit tutmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The optometrist told him to fix his eyes on the dot on the wall.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make permanent)kalıcı yapmak, kalıcı hale getirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 We use this chemical to fix the colours in the T-shirt.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (repairs)onarım, tamir i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The fix had not lasted long, and the car was back in the repair shop.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drugs) (uyuşturucu)doz i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The addict got his fix from cocaine.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (bribery)rüşvet i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The mafia arranged the fix for the boxing match.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position)sabit nokta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
fix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become solid)katılaşmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  sertleşmek geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 The gelatine fixes in one hour.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photography) (fotoğrafçılık)fiksaj yapmak, fiksajını yapmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The photographer fixed the prints in the correct solution.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (adjust, touch up)düzeltmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Let me fix my make-up and we can go.
fix [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (take revenge on) (birisinden)öç almak, öcünü almak, intikam almak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  ödeşmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  hıncını almak, hıncını çıkartmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He is going to fix you right when he finds out about this!
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (neuter)kısırlaştırmak, hadım etmek, iğdiş etmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Yes, all the dogs have been fixed so they won't have any puppies.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
fixing | fix
İngilizceTürkçe
price fixing,
price-fixing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(agreed control of prices)fiyatları belirleme, fiyat tespiti i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  fiyat sabitleme i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The Department of Justice has accused the publisher of price fixing.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'fixing' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:

fixing' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'fixing'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.