featured

Listen:
US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fēchərd)

From the verb feature: (⇒ conjugate)
featured is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Bu sayfada: featured, feature

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
featured adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spotlighted: mentioned or shown)gösterilen s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  bahsedilen s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 The site's featured video changes every day.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (characteristic)özellik, hususiyet i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 A feature of English is that there are no genders.
 İngilizcenin özelliklerinden birisi de isimlerde cinsiyetin olmamasıdır.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (face)yüz hatları, çehre i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She has perfect features.
 Bu kızın yüz hatları çok güzeldir.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (special attraction)atraksiyon i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 A huge movie theater is the main feature of the new mall.
feature vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give prominence)yer vermek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  ön plana çıkarmak, ağırlık vermek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The magazine featured her on the front page.
 Dergi ona birinci sayfada yer verdi.
 Bu restoran geleneksel Türk yemeklerine ağırlık veriyor.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device, software: option) (cihaz, vb.)özellik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 I find my smartphone's autocorrect a really annoying feature.
feature vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (characteristically have) (birşeyin)belirleyici özelliği olmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 Most Norman churches feature a tall steeple.
 Yüksek çan kulesi çoğu Norman kilisesinin belirleyici özelliğidir.
feature [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give prominence)ön plana çıkarmak geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The magazine is featuring Britain's top 10 restaurants in its July issue.
feature [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (include as actor)rol vermek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  rol almak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The movie features Johnny Depp as a vampire.
feature [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (include, show [sth])içermek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 The new model of this computer features more memory and a faster processor.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (known person)tanınmış kişi, ünlü i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 He is a feature of the local Jazz scene.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: full-length film) (sinema)uzun film i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The main feature starts at eight o'clock.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (journalism: major article) (gazete)baş makale i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 We're publishing a feature on the homeless.
feature yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (imagine)hayal etmek, düşlemek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 Just feature yourself on a beautiful, sandy beach!
feature in [sth] vi + prep (play significant part)ön plana çıkmak, öne çıkmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  önemli bir parçası olmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 This theme features prominently in Mr. Gold's newest book.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'featured' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eş anlamlılar: exhibited, daha fazlası...
Eşdizimler: is featured on the front page (of), featured [content, links, ads], was featured in the [December, yearly] edition of, daha fazlası...

featured' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'featured'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.