depth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛpθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɛpθ/ ,USA pronunciation: respelling(depth)

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dimension downward, inward, or backward)derinlik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The river's depth in this spot is over one hundred metres.
 Irmağın bu noktadaki derinliği yüz metreden fazladır.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profoundness)derinlik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The writer's work showed depth, especially in the ideas about trust.
 Yazarın eseri, özellikle de güven ile ilgili fikirlerde derinlik gösterdi.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality of being deep) (derin olma)derinlik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Before Giotto, Italian paintings often lacked a sense of depth.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensity, as of colour) (renk)derinlik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  yoğunluk i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The depth of colour in her paintings is impressive.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: low tonal pitch) (ses)peslik i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  kalınlık i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The extreme depth of his voice meant he could only be a bass.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: strength of a team) (spor)kuvvet, güç i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The team has depth, with strong starters and good substitutes.
depths nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (deep part of something)derinlikler çoğ. i.çoğul isim: Birden fazla varlığı ya da kavramı ifade eder.
 In the depths of the forest, the only sounds were of birds and wind.
the depths of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (most severe period)en şiddetli dönem i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  dip nokta i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Our neighbour's cheerfulness survives even the depth of winter.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
depth perception nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to see distance)derinlik algısı, derinlik algılama kabiliyeti i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The device tests depth perception in infants.
in depth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in great detail, thoroughly)derinlemesine z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
  etraflıca z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
  detaylı bir şekilde z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
  ayrıntılı olarak z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 I'll go through the report in depth when I have time.
in-depth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (detailed)ayrıntılı, detaylı s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  derin s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 He wrote an in-depth report on the housing shortage.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'depth' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: the [dark, scary, unknown] depths, a depth [gauge, charge], the depths of the [sea, woods, forest, jungle], daha fazlası...

depth' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'depth'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.