burdened

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdənd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bûrdnd)

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load)yük, ağırlık i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The donkey can carry a heavy burden.
 Eşek, ağır yük taşıyabilen bir hayvandır.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight)ağırlık i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The burden of his heavy backpack was hard on his knees.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (encumbrance)külfet, yük i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Payments for the two cars are a burden on the family's resources.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental: pressure) (mecazlı)sıkıntı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  zahmet i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She has too many emotional burdens to relax properly.
 Duygusal yönden o kadar çok sıkıntısı vardı ki, dinlenmekte zorlanıyordu.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental: responsibility)sorumluluk, mesuliyet i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Being responsible for the family is a burden to him.
burden [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (add pressure, worry) (birisine, mecazlı)sıkıntı vermek, zahmet çektirmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 I never tell you my worries because I don't want to burden you.
 Kendi sorunlarını anlatarak annene sıkıntı verme.
burden [sb] with [sth] vtr + prep figurative (impose [sth] troublesome)sıkıntı çektirmek, sıkıntı vermek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 Don't burden your mother with your problems.
burden [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load)yüklemek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
 They burdened the truck with even more weight.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
beast of burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (animal used for heavy work)yük hayvanı i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The water buffalo is the traditional beast of burden in Thailand.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: responsibility of accuser)kanıtlama zorunluluğu, ispat zorunluluğu i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  ispat yükümlülüğü i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Under the law of this country, the burden of proof lies with the person making an accusation.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (philosophy: need to provide evidence)kanıt gösterme zorunluluğu i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'burdened' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:

burdened' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'burdened'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.