award

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈwɔːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈwɔrd/ ,USA pronunciation: respelling(ə wôrd)

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prize)ödül, mükâfat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 She won an award in the history competition.
 Tarih konulu yarışmada ödül kazandı.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decision)karar i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
  hüküm i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The award went in favour of the challenger.
award vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant)vermek, bahşetmek geçişli f.geçişli fiil: Fiillin belirttiği hareket ya da olay nesne üzerinde gerçekleşiyorsa yani bir nesneyi etkiliyorsa bu geçişli fiildir (örnek: "çocuk yemeğini yedi").
  ödüllendirmek, mükâfatlandırmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The government awarded the contract to the small company.
 Hükümet ihaleyi küçük bir firmaya verdi.
 İşinizdeki başarınız, yüksek ücretle ödüllendirilecektir.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment allocated by judge) (hakim kararıyla verilen)tazminat i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 The judge's award of three thousand dollars was welcomed by the plaintiff.
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] a prize) (birisine)ödül vermek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He was awarded the Nobel Prize for peace.
award [sth] to [sb] vtr + prep (give a prize to [sb])ile ödüllendirmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 They awarded the Oscar for Best Picture to "12 Years a Slave".
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant, give [sb] [sth](ödül olarak)vermek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  bahşetmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 She was awarded the Advanced Literature class because of her teaching skills.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
Academy Award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Oscar: film prize) (sinema)Akademi Ödülü, Oskar Ödülü i.isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder.
 Leonardo DiCaprio is best known for his role in the Academy Award-winning movie Titanic.
award-winning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (who or which has won awards)ödüllü s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
  ödül almış, ödül kazanmış s.sıfat: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirtir.
 He has written many award-winning novels.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'award' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: award [a medal, first prize] to, a [service, participation, public, lifetime] award, during the award [ceremony, banquet, nominations], daha fazlası...

award' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'award'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.