among

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈmʌŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈmʌŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə mung)


WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the midst of)ortasında, içinde z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 Josiah's farm is situated among the cornfields of eastern Kansas. He lives amongst mountains of hoarded rubbish.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(counted with, member of)arasında z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 Pearls and gold coins were among the treasures in the chest. Among the victims of the earthquake was a 60-year-old man.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(with many of)arasında z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 Their music's popular among college students.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(divided in shares)arasında, aralarında z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 The children divided the estate among themselves. We divided the biscuits amongst the children.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2020:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
among other things exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one of a number)bu arada z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
  diğer şeyler arasında z.zarf: Fiillerin niteliğini belirtir (örnek: "Bu ev daha güzel görünüyordu").
 I cleaned out the junk drawer and found, among other things, my old slide rule.
belong (with/among) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (fit socially) (mecazlı)uygun olmak, uymak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 He finally found a group where he belonged - the Chess Club.
distribute [sth] among [sb/sth] vtr + prep (divide, share) (arasında)dağıtmak f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  pay etmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
  bölüştürmek f.fiil: Varlıkların ve kavramların (isimlerin) yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eder.
 The estate was distributed equally among the four children.
number among [sth] vi + prep (be one of)arasında olmak, arasında yer almak, arasında bulunmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 This school numbers among the top ten schools in the nation.
number [sb/sth] among [sth] vtr + prep (include in)arasına katılmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  -den sayılmak geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
  (arasına)dahil edilmek geçişsiz f.geçişsiz fiil: Fiil bir nesne olmadan gerçekleşiyor ve sadece öznenin üstünde kalıyorsa bu geçişsiz fiildir (örnek: "çocuk konuşuyor").
 Some people believe that Mother Theresa should be numbered among the saints.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'among' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:

among' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'among'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar
Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.