yielding

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈjiːldɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈyildɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(yēlding)

På den här sidan: yielding, -yielding, yield

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
yielding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (giving way, pliable)vikande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  som ger efter adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
yielding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: submissive)undergiven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  foglig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, Ire (let other traffic pass)lämna företräde vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You must yield at this intersection to let other traffic pass.
 Du måste lämna företräde i den här korsningen för att släppa förbi annan trafik.
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give way, submit)ge vika, ge efter vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He yielded to the pressure of the others and changed the channel.
 Han gav vika (or: gav efter) för trycket från de andra och bytte kanal.
yield nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount produced)skörd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  produktion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The yield this year was outstanding for corn farmers.
 Skörden för det har året var enastående för majsodlare.
yield nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: amount of gain)vinst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The yield on these bonds is 3%.
 Vinsten på dessa obligationer är 3%.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend under pressure)ge sig, böja sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You could see the steel beam yielding under the great weight of the building.
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agriculture: produce)ge i avkastning v uttr
  skörda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  inbringa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  producera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 This farm yielded very well this year.
yield viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (allow to speak)ge ordet åt, överlämna ordet till v uttr
 I yield to the esteemed senator from Colorado.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surrender)överlämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge upp vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The army yielded its weapons to the enemy.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit another's superiority)ge upp sin ståndpunkt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  ge sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 I have to yield my argument. You are right.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agriculture: produce)ge vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The farm yielded a good crop of potatoes.
yield [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: produce)ge i avkastning, ge i vinst vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The investment yielded a strong return.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "yielding" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'yielding'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.