worldwide

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌwɜːrldˈwaɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈwɝldˈwaɪd/ ,USA pronunciation: respelling(wûrldwīd)

På den här sidan: worldwide, world-wide

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
worldwide adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spanning the world)världsomfattande, global adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The worldwide shortage of rare metals is a threat to manufacturing.
worldwide advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all over the world)över hela världen advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Gus has travelled worldwide and has friends everywhere.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the worldwide web, a worldwide [brand, reach, network], is a worldwide [leader, supplier, company], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "worldwide" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'worldwide'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.