wondering

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwʌndərɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(wundər ing)


På den här sidan: wondering, wonder

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
wondering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (curious, questioning)undrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  nyfiken adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The wondering child asked all sorts of questions.
wondering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (showing fascination)fascinerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  undrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  nyfiken adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The children watched the fireworks with wondering eyes.
wondering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (showing admiration)beundrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fascinerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Aaron turned his wondering gaze on the woman he loved.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
wonder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be curious to know)undra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I wonder if wine can be made from cherries. I wonder if that film is still showing at the cinema.
 Jag undrar om man kan göra vin på körsbär. Jag undrar om de fortfarande visar den där filmen på bio.
wonder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (polite enquiry or request)undra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I wonder if you would be interested in buying this car over here.
 Jag undrar om du skulle vara intresserad av att köpa den här bilen här borta.
wonder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amazement)förundran ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ofta vid överraskning)häpnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The child's wonder at the kaleidoscope never ended.
 Barnets förundran över kalejdoskopet tog aldrig slut.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
wonder adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (miraculous)mirakel- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Penicillin was once considered a wonder drug.
wonder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cause of amazement) (om något fantastiskt)underverk, under ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  källa till förundran ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This baby has been such a wonder for us.
wonder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (miracle)underverk, under, mirakel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Panama Canal is one of the wonders of the modern world.
wonder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be amazed)förundras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  förundra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 He could not believe what he saw. He just wondered at it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: confounded, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "wondering" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'wondering'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.