wick

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɪk/ ,USA pronunciation: respelling(wik)

På den här sidan: wick, candlewick
'wick' är ett alternativt uttryck för 'candlewick'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'wick' is an alternate term for 'candlewick'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
wick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thread that is lit on a candle)veke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Robert lit the wick of the candle.
wick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thread that is lit in a lamp)veke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Lucy lit the wick of the lamp.
wick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: to drain a wound)det att tömma ett sår -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
wick vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (textile: absorb)absorbera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  suga upp ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
wick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, regional (alive)levande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  vid liv prep + s
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
candlewick,
wick
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(thread that is lit on a candle)veke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
candlewick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (embroidered fabric)ljusvekegarn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
candlewick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chenille, soft embroidery yarn)ljusvekegarn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
candlewick n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (embroidered with chenille yarn) (förled)ljusvekegarns- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [lighter, candle, lamp] wick, a [cotton, hemp] wick, wicks for [candles, lighters], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "wick" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'wick'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.