whole

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhəʊl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hoʊl/ ,USA pronunciation: respelling(hōl)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
whole adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entire)hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I ate the whole hamburger.
 Jag åt en hel hamburgare.
whole adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (total)hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  total adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We have paid the whole amount.
 Vi har betalt hela summan.
whole adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undivided, complete)hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  komplett adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 My mother gave me the whole set of crockery, instead of splitting it between my sister and me.
 Min mamma gav mig hela servicen istället för att dela upp den mellan min syster och mig.
the whole of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entirety)helhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The whole of the company will be there for the ceremony.
 Företaget i sin helhet kommer att vara närvarande vid ceremonin.
whole adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undamaged)hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  oskadad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This carton can be dropped onto concrete and its eggs will still be whole, with not a single crack.
 Den här kartongen kan tappas på betong och dess ägg kommer fortfarande att vara hela, utan en endaste spricka.
whole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete entity)helhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The whole is greater than the sum of its parts.
 Helheten är större än summan av dess beståndsdelar.
whole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unitary assemblage)enhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We will take the package as a whole.
 Vi tar paketet som en enhet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
whole (US),
semibreve (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(musical time)hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (förled)hel- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: form a [coherent, complete] whole, [ate, finished, stole, hogged] the whole [pizza, cake], the whole of the [country, planet], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "whole" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'whole'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.