På den här sidan: welded, weld

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
welded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (metal)svetsad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)vällad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The two metal pipes were connected by a welded joint.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
weld vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (metal)svetsa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
weld nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welded join)svets, svetsning, svetfog ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The weld was badly done and came apart as soon as pressure was applied to it.
weld nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant: Reseda Luteola) (botanik)färgreseda, vau ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
weld nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yellow dye)gul ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
weld vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unite, combine) (bildligt)svetsa samman, svetsa ihop vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  förena vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "welded" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'welded'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.