welcoming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛlkəmɪŋ/


From the verb welcome: (⇒ conjugate)
welcoming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: welcoming, welcome

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gestures, actions, etc: receptive)välkomnande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mottaglig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Tom opened the door and gave his guests a welcoming smile.
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: friendly)välkomnande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
welcoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: comfortable, cozy)välkomnande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
welcome interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)välkommen interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 Welcome! The drinks are over here.
 Välkommen! Drinkarna finns här borta.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (happily received)välkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She was welcome at the party.
 Hon var välkommen på festen.
welcome to [sth] adj + prep (may have [sth])som man kan få adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)som man kan erhålla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I've only got a cheese sandwich, but you're welcome to it.
be welcome to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (may do [sth])välkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  gärna få adv + vtr
 You are welcome to use my washer if you have dirty clothes.
 Du får gärna använda min tvättmaskin om du har smutsiga kläder.
welcome [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet gladly)välkomna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hälsa välkommen vtr + adj
 We welcomed her to the party.
 Vi välkomnade henne (or: hälsade henne välkommen) till festen.
welcome [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be glad of)välkomna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  glädjas över ngt vitr + prep
 The population welcomed the government's new measures to increase employment.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agreeable)välkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  efterlängtad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This sunny weather is a welcome change after days of rain.
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without obligation for thanks)varsågod interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  det var så lite så uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 You are very welcome!
welcome adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (received gladly)välkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  välbehövlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  efterlängtad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 It was a welcome gift.
welcome nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (friendly greeting)välkomnande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hälsning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The welcome was warm and genuine.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a welcoming [man, woman, family, host], a welcoming and kind face, with a welcoming (look on his) face, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "welcoming" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'welcoming'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.