weight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈweɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/weɪt/ ,USA pronunciation: respelling(wāt)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (relative heaviness) (bokstavligt)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Measure the weight of these two objects and tell me which one is heavier.
 Mät vikten på de här två objekten och berätta för mig vilken som är tyngst.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (heaviness) (även bildlig)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Its weight was sufficient to hold the door open.
 Dess vikt var tillräcklig för att hålla dörren öppen.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (how much a body weighs)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)kroppsvikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I try to maintain a healthy weight.
 Jag försöker att hålla en hälsosam vikt (or: kroppsvikt).
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body mass)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)kroppsvikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 How much weight did you lose after you cut out sugar from your diet?
 Hur mycket gick du ner i vikt efter att du hade uteslutit socker från din diet?
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body: excess fat)övervikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)hull ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 No matter how much I diet, I can't seem to shift this weight.
 Oavsett hur mycket jag bantar så kan jag inte göra mig av med den här övervikten (or: det här fettet).
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (measure of weight) (oftast i plural)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What system of weights and measures do they use in the UK?
 Vilket system med vikter och mätenheter använder de sig av i Storbritannien?
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (block used with scales)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Old scales used little weights to balance the goods purchased.
 Gammeldags vågar använde sig av små vikter (or: tyngder) för att balansera det inköpta godset.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (weight training: dumbbell)vikt, tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He grabbed the thirty-kilogram weights for his chest exercises.
 Han grep tag i trettiokilos tyngden för sina bröstövningar.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy element in a mechanism)pendel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vikt, tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The weights in this grandfather clock need replacing.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paperweight, etc.)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  press ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The book was used as a weight to hold the door open.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (burden)börda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)vikt, tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Looking after both elderly parents was a heavy weight on her shoulders.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, figurative (significance) (bildlig)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  betydelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I don't apply any weight to the age of the candidates. The best man will get the job.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, figurative (solemnity)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  allvar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The priest spoke at the funeral with great weight and respect.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (influence) (bildligt)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  inflytande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She holds considerable weight in his decision-making.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (majority)vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  storlek ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The weight of the majority was so strong that there was no problem passing the legislation.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics: shot)vikt, tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kula ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In the shot put, you have to throw the weight as far as possible.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (category in boxing) (boxning)-vikt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Mohammad Ali boxed in the heavy weight division.
weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (statistics: coefficient)inflytande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The analysis shows that income has considerable weight in who buys expensive cars.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply weight to)tynga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We weighted the sacks before dumping them overboard.
weight [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold down with a weight)hålla ner vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  tynga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He weighted the papers with the book.
weight,
burden [sb] (with [sth])
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(burden)tynga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern)pådyvla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Please don't weight me with all your problems.
weight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (statistics: apply a coefficient to)vikta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The numbers were weighted to reflect population density.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: corpulence, mer...
Kollokationer: weight the [results, question], weight [loss, gain, restrictions], weighted to [reflect, represent, adjust], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "weight" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'weight'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.