På den här sidan: weighing, weigh

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
weighing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measuring weight)vägning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The weighing of the boxers takes place before the fight.
weighing n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (measuring of weight) (förled)vägnings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Scientists have improved the accuracy of the weighing process.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
weigh [sth],
weigh [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(measure weight of)väga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
weigh [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have a given weight)väger vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 These apples weigh almost a pound.
weigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a weight)väga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Mark weighs less than Rick.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
weigh,
weigh heavy
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(be heavy: on one's mind)trycka, tynga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
weigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be influential) (bildlig)väga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The witness's testimony weighed heavily with the jury.
weigh [sth],
weigh [sth] up
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (calculate: the difference)överväga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  begrunda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
weigh vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (consider, evaluate) (bildlig)väga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tänka på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  ta med ngt i beräkningen vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  utvärdera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We need to weigh the costs of this new project. Ian said he would need some time to weigh the proposal
weigh out [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (get a certain amount by weight)väga upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (allmänt)mäta upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "weighing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'weighing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.