waving


From the verb wave: (⇒ conjugate)
waving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: waving, wave

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
waving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moving [sth] in hand)vinkning, vinkande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was much waving of hats and handkerchiefs when the prince arrived.
waving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gesturing with hand)vinkande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The king drove past the waving crowd.
waving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fluttering)svajande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I looked at the waving flags of the fans in the stadium.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ocean, water: undulation)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The ocean waves rocked the boat.
 Vågorna på oceanen gungade båten.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture) (vardagligt)vinkning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vink ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Amanda acknowledged Tim with a wave as she went past.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Med bara en liten vinkning visade han att han hade sett mig.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (series)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ökat antal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a wave of protests after the announcement of the new policy.
 Det kom en våg av protester efter tillkännagivandet av den nya policyn.
wave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gesture hello, goodbye)vinka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 She saw him waving from the end of the pier.
 Hon såg honom vinka från slutet av piren.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gesture: hello, goodbye)vinka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She waved goodbye to him.
 Hon vinkade hej då till honom.
wave at [sb],
wave to [sb]
vtr + prep
(gesture in greeting)vinka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Brent waved at his sons as he approached the house.
 Nils vinkade till sina söner när han närmade sig huset.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (undulation)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The meter showed a sine wave.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: surge)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A wave of cold air swept through the region last night.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (surge: of enthusiasm) (vardagligt)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uppgång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a wave of enthusiasm after the team's win.
wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (rush of people)våg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A wave of people flowed into the stadium after they opened the doors.
wave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flutter)flyga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (livlig)fladdra, flaxa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (stilla)vaja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Three flags were waving in the wind.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold aloft)vinka med vtr + prep
 Everybody ran when he started waving a gun.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agitate, make flutter)vinka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The spectators at the parade were waving flags.
wave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hair: curl)locka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra vågigt vtr + adv
 She waved her hair using her curling iron.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "waving" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'waving'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.