untied


From the verb untie: (⇒ conjugate)
untied is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: untied, untie

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
untie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knot, string: unfasten)knyta upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  lösa upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  lösa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 See if you can untie this knot.
untie [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, animal: set free)släppa lös vtr + adj
 Someone untied the horses and they wandered off.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "untied" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'untied'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.