unprepared

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnprɪˈpɛərd/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˌʌnprɪˈpɛrd/

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
unprepared adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not ready)oförberedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Harry felt unprepared when he was offered the job of company director.
unprepared for [sth] adj + prep (not ready for)oförberedd på ngt adj + prep
 Kate was unprepared for the test because she had not done any revision.
unprepared adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spontaneous, impromptu) (ej förberedd)oförberedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (spontan)improviserad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The singer gave an unprepared performance of the song.
unprepared for [sth] adj + prep (not expecting)oförberedd på ngt adj + prep
 I was unprepared for the news George gave me.
unprepared to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (not willing)ovillig att göra ngt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  motsträvig till att göra ngt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 The strikers were unprepared to return to work without the factory meeting all of their demands.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "unprepared" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'unprepared'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.