united

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/juːˈnaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/yuˈnaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(yo̅o̅ nītid)


From the verb unite: (⇒ conjugate)
united is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: united, unite

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
united adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: working together)enad, förenad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 United, the two groups were able to achieve much more than they could individually.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
united adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (combined)gemensam, förenad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Through their united efforts, Peter and Lucy succeeded in making a delicious meal for their guests.
be united by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have [sth] as a common concern)vara enade av ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  förenad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The former enemies were united by the desire to help the earthquake victims.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
unite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become joined, combine)förenas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  förena sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 The community has united to stop the new law being enacted.
unite with [sb/sth] vi + prep (join forces with)förena sig med vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  förenas med vitr + prep
  slå sig samman med vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The Anglican church invited the Methodist church to unite with them for Sunday worship.
unite against [sth/sb] vi + prep (join forces to oppose)förena sig mot vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  förenas mot vitr + prep
 All people should unite against the injustices of their government.
unite in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (join together in doing)förenas för att göra ngt, förena sig för att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Countries from around the world united in celebrating the New Year.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: spliced, mer...
Kollokationer: The United [Nations, States of America], The United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland), a united [team, government, family, church, population, congregation, public], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "united" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'united'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.