undo

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌnˈduː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʌnˈdu/ ,USA pronunciation: respelling(un do̅o̅)

Inflections of 'undo' (v): (⇒ conjugate)
undoes
v 3rd person singular
undoing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
undid
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
undone
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unfasten: buttons)knäppa upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unfasten: a coat, etc.)knäppa upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (allmänt, utan knappar)ta av vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (open, unwrap)öppna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  veckla upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  packa upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Amanda undid the parcel.
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse)upphäva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra ogjord vtr + adj
 It's your fault Tom's upset; you did it, so now you have to find a way to undo it!
undo [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing: delete, erase)återställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta bort vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The formatting change was a disaster, so Kirsty undid it.
undo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer key: delete) (i dataprogram)återställ interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  (i dataprogram)ta bort interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 It's OK; just press undo and you'll get the document back to how it was before.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
undo [sb],
undo [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literary (lead to downfall) (något litterärt)bringa på fall vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (något litterärt)störta i olycka vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  rasera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: hit the undo [button, arrow, tab], undo a [button, shirt, knot, ribbon], undid his shirt [quickly, seductively, carelessly], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "undo" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'undo'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.