trimming

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtrɪmɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtrɪmɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(triming)


From the verb trim: (⇒ conjugate)
trimming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: trimming, trim

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
trimmings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (food: accompaniments)tillbehör splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 We have turkey with all the trimmings at Christmas.
trimmings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pieces cut off [sth])avklippta bitar, avklippta delar splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 I hope you're going to pick up all these trimmings you've left.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut: hair)klippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  trimma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The hairdresser trimmed John's hair.
 Hårfrisören klippte Johns hår.
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant, grass: cut)klippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Melanie trimmed the hedge to make it look neat.
 Melanie klippte häcken för att få den att se prydlig ut.
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut: a beard) (med sax)klippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (med rakapparat)trimma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Henry trims his beard regularly.
 Henry trimmar sitt skägg regelbundet.
trim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hair, beard: cut) (med sax)klippning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (med rakapparat)trimning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My hair's getting a bit long; it needs a trim.
 Mitt hår håller på att bli lite långt. Det behöver en klippning.
trim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (neat, tidy)städad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ordentlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
trim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: slim) (hälsosamt smal)smärt, slank ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (slang, smal och muskulös)tight, trimmad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Harriet is a trim woman, probably because she eats healthily and does a lot of exercise.
 Harriet är en smärt (or: slank) kvinna, förmodligen för att hon äter nyttigt och motionerar mycket.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
trim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plane: angle between axes)anfallsvinkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The pilot adjusted the trim, then put the plane on autopilot.
trim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car: interior decor)inredning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 When you buy a new car, you can usually choose the trim.
trim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decorative mouldings)list ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The house still had the original doors, windows, and trim.
trim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction of ship's sails)trimning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The crew adjusted the trim to take full advantage of the wind.
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (cut to reduce size)klippa ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skära ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decorate)dekorera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)pynta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
trim [sth],
trim down,
trim [sth] down
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (edit, cut) (bildligt, tex film eller låt)klippa ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildligt, tex budget)skära ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ändra)redigera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (minska)reducera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
trim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut to shape or size)klippa ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skära ner vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The dressmaker trimmed the material to fit the pattern. The carpenter trimmed the boards to size.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "trimming" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'trimming'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.