trash

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtræʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/træʃ/ ,USA pronunciation: respelling(trash)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
trash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, uncountable (rubbish: [sth] discarded)sopor ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (oräkneligt)skräp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  avfall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There were bits of trash all over the street. Is this trash? Can I throw it out?
trash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, uncountable (rubbish: household refuse)skräp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sopor splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 Bill put the trash out, ready for collection the next day.
trash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (fiction, etc.: poor quality)skräplitteratur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
trash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, pejorative, uncountable (rubbish: nonsense talk) (vardagligt)strunt, trams ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What are you talking about? I've never heard such trash!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
trash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, pejorative, uncountable, slang (person, people: worthless) (nedsättande, vardagligt, oräkneligt)pack ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (nedsättande, vardagligt, oräkneligt)slödder ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
trash [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (criticize)kritisera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (slang)snacka skit vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
trash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang, figurative (destroy) (bildlig)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)krossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell, bildlig)sabba vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
trash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (throw in trash) (vardaglig)slänga, kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)kassera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Helen trashed her old sneakers, as they had holes in them.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: bin, offal, junk, muck, scum, mer...
Kollokationer: trash day, trash [disposal, removal, pickup], a trash [bag, can], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "trash" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'trash'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.