tour

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʊər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʊr/ ,USA pronunciation: respelling(tŏŏr)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (travel: organized)resa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rundresa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The two-week tour had a guide and a bus.
tour vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (travel)resa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra en rundresa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We toured Italy last summer.
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (travel: unorganized)resa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  färd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We went on a tour of Europe last summer.
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of house, building)rundtur, guidad tur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  visning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Let me give you the tour of our house.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (travel: excursion)tur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utflykt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utfärd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Let's go for a tour of the port today.
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musicians, circus, etc.)turné ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The band's going on tour next month.
tour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: duty in a place)tjänstgöring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He has already done two tours in Iraq.
tour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (travel by a musical, theatre group)turnera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The Rolling Stones are touring this year.
tour vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (lead in tour)visa runt, visa omkring vtr + prep
  guida vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She toured them around her hometown.
tour vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (travel by a musical, theatre group)turnera med vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The Rolling Stones toured North America last fall.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: tour the [city, building, school, ruins], a [guided, free, private, package, royal, virtual] tour, a tour [guide, operator, agent], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "tour" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'tour'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.