thundering

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθʌndərɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(thundər ing)

På den här sidan: thundering, thunder

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
thundering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (booming, resounding loudly)dundrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  dånande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (kortare ljud)brakande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We awoke early that morning to a thundering sound of gunshot in the forest.
thundering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (success: huge, great) (förled)brak-, dunder- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)sjudundrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The plan was a thundering success, and ended up saving the company.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
thunder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (noise of lightning)åska ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Karen heard thunder in the distance.
thunder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (noise of lightning)åska vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The storm thundered overhead.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
thunder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (long noise)dunder ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (dovt)muller ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a thunder of feet coming down the stairs.
thunder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (make loud noise)dundra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (dovt)mullra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Tom's blows thundered against the door.
thunder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (speak loudly) (bildlig)mullra vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skrika vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The priest was thundering from the pulpit.
thunder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move heavily, noisily) (bildligt)dundra fram vitr + adv
 The cows thundered across the field.
thunder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter loudly) (bildligt)dundra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildligt)mullra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 "Where are you going," Jemima's father thundered, as she tried to sneak out.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "thundering" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'thundering'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.