thumb

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθʌm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θʌm/ ,USA pronunciation: respelling(thum)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
thumb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thickest digit of the hand) (vardagligt)tumme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (barnspråk)tummetott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tom held the book open with his thumb.
 Tom höll upp boken med sin tumme.
thumb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn pages of)bläddra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Lisa thumbed the pages of the book, searching for the quotation she wanted.
 Lisa bläddrade genom sidorna på boken och letade efter det citat hon ville ha.
thumb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel with thumb)tumma, tumma på vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Mark thumbed the material, feeling its quality.
 Mark tummade (or: tummade på) materialet för att känna dess kvalitet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: thumb wrestling, thumb-size [images, pictures], is still sucking her thumb, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "thumb" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'thumb'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.