thrusting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθrʌstɪŋ/

From the verb thrust: (⇒ conjugate)
thrusting is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: thrusting, thrust

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
thrusting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pushing forward)drivning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stötning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skjutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The repetitive thrusting of the machine shook the building's walls.
thrusting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (ambitious, aggressive) (handelskraftig, driven)driftig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (handelskraftig, orädd)dristig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (enträgen, ihärdig)påstridig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (med drivkraft)driven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The aging prime minister still owns the estate he built when he was a thrusting young developer.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
thrust [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (push, force)knuffa till ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  stöta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)köra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Robert thrust the door with his shoulder and finally succeeded in getting it open.
 Robert knuffade till dörren med sin axel och lyckades äntligen få upp den.
thrust [sth] on [sb],
thrust [sth] upon [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (impose) (något på nån)tvinga på vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (vardagligt, något på nån)pracka på vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (sig själv på ngn eller ngt)tvinga sig på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Imogen's parents thrust a career in law on her from a young age.
 Imogens föräldrar tvingade på henne en karriär inom juridik från en tidig ålder.
thrust viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (push, force)knuffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Everyone was thrusting, but it did no good; the fallen tree wouldn't move.
 Alla knuffade, men det var inte till någon nytta. Det nedfallna trädet rörde inte på sig.
thrust [sth/sb] into [sth] vtr + prep (push into forcefully)trycka in ngt i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  trycka ner ngt i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Rose wrote down the phone number and thrust the piece of paper into her bag. With a hard shove, Veronica thrust the intruder into a cupboard and locked the door while she waited for the police to come.
 Rose skrev ner telefonnumret och tryckte ner pappersbiten i sin väska.
thrust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (push)knuff, skuff ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stöt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (svag knuff)puff ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Larry's thrust knocked Gerry off his feet.
 Larrys knuff (or: skuff) slog Gerry till marken.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
thrust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jet, rocket: force)drivkraft ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The engineers were working on the rocket's thrust.
thrust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lunge made with sword)utfall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (fäktning)stöt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The musketeer's thrust missed his enemy.
thrust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (main point of an argument)huvudpoäng ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)poäng ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The thrust of this philosopher's argument seems to be that we cannot escape our freedom.
thrust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geology)stöt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  spricka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
thrust viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lunge: with a sword)göra ett utfall vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The knight drew his sword and thrust at his enemy.
thrust through [sth],
thrust into [sth]
vi + prep
(force a passage)tränga sig igenom ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The explorers thrust through the dense undergrowth.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "thrusting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'thrusting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.