three

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθriː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θri/ ,USA pronunciation: respelling(thrē)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 3)tre ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Multiply that number by three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 3) (symbol)trea ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Write a three in the blank.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 3)trio ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  trea ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Detroit Three were famous thieves. This set of underwear comes in a three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 o'clock)tre ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klockan tre ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I'm meeting Anne at three.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 in number)tre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I have three coins.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 years of age)tre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 When Jasper was three, his family moved to France.
three,
3
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 3 of them)tre pronpronomen: Ersätter substantiv, t.ex.: "[b]Han[/b] körde till stan.", "[b]Jag[/b] såg [b]dig[/b] igår."
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (third day of specified month)3 ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The example would be spoken "June third".
 This will be due June 3.
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (third day of specified month)3 ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The example would be spoken as "(the) third of April". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 Entries to the photography competition must be received by 3 April.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 3 pips)trea ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The dealer gave me a three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 3 pips) (tärning)trea ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the number three, [section, part, page] three, [turn to, on] page 3, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "three" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'three'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.