superior

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/suːˈpɪərɪə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈpɪriɚ, sʊ-/ ,USA pronunciation: respelling(sə pērē ər, sŏŏ-)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
superior (to [sth/sb]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better)bättre adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
superior to [sth/sb] adj + prep (better than)överlägsen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)bättre än ngt/ngn adj + prep
 That car is superior to this one because it is more aerodynamic and more fuel-efficient.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of higher rank)överlägsen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Patricia has been moving up the ladder at work, getting promotions to superior positions every few years.
superior to [sb] adj + prep (of higher rank than)överordnad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Gerald is the manager, so he is superior to Robert, who is only the deputy manager.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-satisfied, arrogant)arrogant adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I can't stand Paul's superior attitude.
superior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] of higher rank)överordnad, överman ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 If you want a pay rise, speak to your superior.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
I listor: Biology, mer...
Kollokationer: superior [size, speed, strength], is made of superior quality [materials, steel], are superior in [number, strength], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "superior" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'superior'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.