stroke

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstrəʊk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/stroʊk/ ,USA pronunciation: respelling(strōk)

Inflections of 'stroke' (v): (⇒ conjugate)
strokes
v 3rd person singular
stroking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
stroked
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
stroked
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical: apoplexy) (formell)stroke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (informell)slaganfall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My grandfather died of a stroke.
 Min farfar dog av en stroke.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swing)hugg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It took three strokes of the axe to cut the log in two.
 Det tog tre hugg med ytan för att hugga stocken i två delar.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of striking)rapp, slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He received 40 strokes of the whip as punishment.
 Han fick 40 rapp (or: slag) med piskan som straff.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: hit, swing)slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The golfer's stroke could be improved upon.
 Golfarens slag kunde förbättras.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (caress)tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (oftast sexuell)smekning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klapp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The groom soothed the horse with long, firm strokes.
 Hästskötaren lugnade hästen med långa, fasta tag.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement: swimming, rowing)simtag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The swimmer had a powerful stroke that propelled him forward.
 Simmaren hade ett kraftfullt simtag som drev honom framåt.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: type of movement)simsätt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Mike's favorite stroke was the crawl.
 Mikes favoritsimsätt var crawl.
stroke [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rub, caress)stryka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klappa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  smeka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She stroked the cat's fur.
 Hon klappade kattens päls.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (heartbeat)hjärtslag, pulsslag, puls ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The basketball player was so nervous that he could feel the strokes of his heart.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dab of a paintbrush)drag, penseldrag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Painting the sky took many strokes.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drawing, writing: line or mark)streck, pennstreck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The letter T is formed with two strokes of the pen.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of stroking)strykning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We learned some new massage strokes in class.
stroke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement of piston)kolvslag, slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 How long does it take the engine to complete a stroke?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: caress, fondle, mer...
Kollokationer: stroking [a cat, the dog], a [brush, hammer, cane] stroke, stroke [patients, care, prevention], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "stroke" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'stroke'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.