state

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsteɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/steɪt/ ,USA pronunciation: respelling(stāt)

Inflections of 'state' (v): (⇒ conjugate)
states
v 3rd person singular
stating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
stated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
stated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. esp US (territory, province)stat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  delstat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  provins ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There are fifty states in the union.
 Det finns femtio stater i unionen.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (country)stat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  land ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In 1948, a Jewish state was founded.
 1948 grundades en judisk stat.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (condition)tillstånd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skick ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I can only imagine the state the house is in after being abandoned for so many years.
 Jag kan bara tänka mig skicket huset är i efter att ha varit övergivet i så många år.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: solid, liquid, gas)tillstånd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  aggregationstillstånd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fas ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Ice is water in its solid state.
 Is är vatten i sitt fasta tillstånd.
state n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." esp US (of political sub-division) (förled)stats- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  delstats- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 State law prohibits speeding.
 Delstatslagar förbjuder fortkörning.
state [sth]/that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (declare) (formell)proklamera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förkunna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The groom stated his love for the bride.
 Brudgummen proklamerade sin kärlek till bruden.
state [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set forth formally)framlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  framställa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The president stated the policy in clear terms.
 Presidenten framlade policyn i klara ordalag.
the States nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (United States of America)Staterna egenegennamn substantiv:
  USA egenegennamn substantiv:
 I plan to visit Chicago on my upcoming trip to the States.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stage)tillstånd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stadium ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fas ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The butterfly is in its larval state.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotions)tillstånd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She was in a state of sadness after her boyfriend left her.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extreme nervous mood)upprördhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skärrad, uppskärrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ifrån sig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Polly was in such a state after the accident!
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political authority)stat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The state has outlawed destructive behaviour.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (civil government)stat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In some countries, there is separation between church and state.
state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (Department of State)USA:s utrikesdepartement ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utrikesdepartementet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The boys over at State are a smart bunch.
state n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of civil government)stats- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  riks- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This is a state matter.
state n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of formal ceremony)ceremoniell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  högtidlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The judge was sworn in during a state ceremony.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: state your [purpose, position, opinion, name and address, case], a [gaseous, liquid, solid] state, a state [park, university, board, prison], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "state" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'state'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.