På den här sidan: starting, start

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
starting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beginning)inledande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  begynnande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)knoppande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The negotiators clearly outlined their starting position.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 We're waiting for the movie to start.
 Vi väntar på att filmen ska börja.
start doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (begin doing)börja göra ngt vtr + vtr
 When she stroked the cat, she started sneezing.
 När hon klappade katten började hon att nysa.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin)öppna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  inleda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The chairman started the meeting.
 Ordföranden öppnade mötet.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine)starta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Start the car. It's time we left.
 Starta bilen. Det är dags att vi ger oss av.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)start ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  början ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Get ready for the start of the race.
 Gör er redo för starten av loppet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (startle)ryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His start when he heard the news didn't seem very genuine to me; I think he already knew.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (starting place)start ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The cars are waiting at the start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lead, advantage)start ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  början ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Number twelve is off to a good start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginnings: in life or business)start ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  början ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Mr. Simon gave me my start in this business.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set out)ge sig av vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ge sig iväg vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  bryta upp vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The family started for home.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (jerk)rycka till vitr partikle
  hoppa till vitr partikle
 She started at the loud noise.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into action)starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 My car wouldn't start.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (protrude)tränga ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Her eyes started from their sockets at the news.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (participate in an event)delta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)vara med vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The rookie hopes to start in the big game.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have as lowest level)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå från vitr + prep
  variera från vitr + prep
 Houses prices here start at around $200,000.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)starta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  starta upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  etablera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 My grandfather started the family business.
start [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to do [sth])vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Your words started me thinking.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: select [sb] to perform)välja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The manager started his best pitcher.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "starting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'starting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.